Τηλ.Εξυπηρέτηση Δευτ. - Παρ. 08:00-16:00

vamvacas
Προϊόντα
Το καλάθι μου

ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ

Σύγκριση Προϊόντων
Δεν έχετε επιλέξει προϊόντα για σύγκριση.

Το shop.vamvacas.gr είναι το ηλεκτρονικό κατάστημα έκθεσης και διάθεσης των προϊόντων μέσω του Διαδικτύου της ανώνυμης εταιρείας «ΒΑΜΒΑΚΑΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ Α. Ε.» που εδρεύει στον Πειραιά (Δημ. Μουτσοπούλου 103, ΤΚ 18541, τηλ. +30 210 4208706, email shop@vamvacas.gr με ΑΦΜ 094231430, Δ.Ο.Υ ΦΑΕ Πειραιά) η οποία εφεξής για λόγους συντομίας θα καλείται «Εταιρεία» ή «Εμείς».

Η Εταιρεία μας εμπορεύεται τις εξής κατηγορίες προϊόντα: Μηχανήματα, Εργαλεία και Αναλώσιμα Συσκευασίας, Αεροσυμπιεστές και Λοιπό Εξοπλισμό Πεπιεσμένου Αέρα, Εξοπλισμό Διακίνησης και Αποθήκευσης Προϊόντων και Εξοπλισμό Αγροτικών Εφαρμογών.

Πριν εισέλθετε στο ηλεκτρονικό κατάστημα και περιηγηθείτε στην ιστοσελίδα μας, παρακαλούμε να συμβουλευτείτε τους παρακάτω όρους και προϋποθέσεις που ισχύουν για την χρήση του ηλεκτρονικού αυτού καταστήματος.

Επίσης παρακαλούμε να βεβαιωθείτε ότι συμφωνείτε με αυτούς γιατί κάθε συναλλαγή μαζί μας μέσω της άνω ιστοσελίδας shop.vamvacas.gr θα συνεπάγεται την αποδοχή εκ μέρους σας των όρων αυτών.

1. ΓΕΝΙΚΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ

Σας καλωσορίζουμε στην Ιστοσελίδα μας (την οποία στο εξής θα την αναφέρουμε ως «Ιστοσελίδα» ή «Eshop» (ιδιαίτερα όταν αναφερόμαστε σε προμήθεια προϊόντων και τις σχετικές διαδικασίες). H Ιστοσελίδα αυτή περιλαμβάνει το ηλεκτρονικό μας κατάστημα «Eshop» μέσω του οποίου οι πελάτες (φυσικά πρόσωπα, καταναλωτές, επιχειρήσεις και στο εξής αναφερόμενοι ως «πελάτες» ή «χρήστες» ή «εσείς») μπορούν να προμηθευτούν τα προϊόντα που προβάλλονται ηλεκτρονικά και διατίθενται προς πώληση (στο εξής «Προϊόντα»). H Εταιρεία μας είναι αμιγώς εμπορική και τα προϊόντα της τα προμηθεύεται έτοιμα από έγκριτους κατασκευαστές – προμηθευτές στην Ελλάδα ή στο εξωτερικό.

1.1. Οροι και Προϋποθέσεις

Η Εταιρεία διατηρεί το δικαίωμα όπως, οποτεδήποτε, αναιτιολόγητα και χωρίς προηγούμενη ενημέρωση του επισκέπτη να:

α) Μεταβάλλει, τροποποιεί μονομερώς ή ανανεώνει τους παρόντες όρους και τις προϋποθέσεις των συναλλαγών που γίνονται μέσω του ηλεκτρονικού της καταστήματος.

β) Ανανεώνει ή αναβαθμίζει μέρος ή το σύνολο του περιεχομένου της Ιστοσελίδας

γ) Ανανεώνει ή αναβαθμίζει μέρος ή το σύνολο της εξωτερικής εμφάνισης (interface), της δομής ή της σύνθεσης (configuration) της Ιστοσελίδας καθώς και των τεχνικών της προδιαγραφών

δ) Περιορίζει την πρόσβαση στο σύνολο της Ιστοσελίδας ή σε μέρος αυτής.

ε) Ματαιώνει, αναστέλλει οριστικά ή προσωρινά ή τερματίζει τη λειτουργία της.

στ) Τροποποιεί τις παρουσιάσεις των παρεχομένων προς πώληση Προϊόντων, καταργεί οριστικά ή προσωρινά παρουσιάσεις Προϊόντων προς πώληση (μερικών ή όλων) συγκεκριμένων ή όλων των προμηθευτών (δείτε και παρ.2.2).

Οι αλλαγές αυτές θα γίνονται με ανάρτηση ή μεταβολές στην Ιστοσελίδα μας χωρίς άλλη ενημέρωσή σας.

Ειδικά για τους όρους και τις προϋποθέσεις σας συνιστούμε να τους επισκέπτεσθε συχνά και οπωσδήποτε πριν από την ολοκλήρωση κάθε αγοράς σας. Διευκρινίζεται ότι η αλλαγή όρων και προϋποθέσεων δεν καταλαμβάνει παραγγελίες που έχετε ήδη κάνει.

Τόσο οι παρόντες όροι και προϋποθέσεις όσο και ενδεχόμενες τροποποιήσεις τους, αποτελούν το συμβατικό πλαίσιο το οποίο διέπει την μεταξύ μας σχέση ανά πάσα χρονική στιγμή. Σε περίπτωση διαφωνίας ή επιφύλαξή σας για μέρος ή για το σύνολο των παρόντων όρων πρέπει να απέχετε από την πρόσβαση ή πλοήγηση ή οποιαδήποτε άλλη ενέργεια στην Ιστοσελίδα καθώς και από τη διενέργεια αγοράς μέσω αυτής, άλλως, με τη χρήση της Ιστοσελίδας και την αγορά προϊόντων, η αποδοχή από εσάς όλων των όρων και προϋποθέσεων που τάσσονται στην παρούσα είναι ανεπιφύλακτη.

1.2. Ευχέρειες επιλογής και τροποποίησης παρουσιάσεων Προϊόντων –Τιμών

Η Εταιρεία διατηρεί το δικαίωμα να επιλέγει κατά την απόλυτη κρίση της τα Προϊόντα που διαθέτει προς πώληση στο Eshop της και να τροποποιεί, ανανεώνει ή/και αποσύρει αυτά οποτεδήποτε, αζημίως και χωρίς προηγούμενη ενημέρωση των χρηστών της ιστοσελίδας.

Το ίδιο ισχύει και για τις τιμές των προϊόντων, τις τυχόν προσφορές και τις εκπτώσεις τις οποίες δύναται να ορίζει κατά την απόλυτη κρίση της και οι οποίες μπορούν να αλλάζουν χωρίς προηγούμενη ενημέρωση του χρήστη της Ιστοσελίδας (εξυπακούεται προ της σύναψης της σύμβασης αγοραπωλησίας με τον πελάτη).

Επισημαίνεται ότι η περιγραφή των ιδιοτήτων, των χαρακτηριστικών και του σκοπού των προϊόντων, στην Ιστοσελίδα αποτελεί απόδοση ή περιληπτική αναφορά της περιγραφής την οποία έχουν παράσχει οι κατασκευαστές τους ή οι εξουσιοδοτημένοι αντιπρόσωποι τους.

Η Εταιρεία δεν οφείλει και ούτε είναι σε θέση να ελέγξει ούτε ευθύνεται για την αλήθεια, ορθότητα ή την ακρίβεια των περιγραφών των προϊόντων που γίνονται από τρίτους ούτε και για την καταλληλότητα των Προϊόντων για τον αναφερόμενο από τρίτους γι αυτά σκοπό.

Ως εκ τούτου, η Εταιρεία δεν υποχρεούται σε αποζημίωση του πελάτη για οποιαδήποτε θετική ή αποθετική ζημιά που επήλθε σε αυτόν λόγω της χρήσης του προϊόντος σύμφωνα με τις δηλώσεις του προμηθευτή.

Η Εταιρεία καταβάλει κάθε προσπάθεια για την ακρίβεια και ορθότητα του περιεχομένου της Ιστοσελίδας, εντούτοις το ανθρώπινο λάθος δεν μπορεί να αποφευχθεί. Για τον λόγο αυτό η Εταιρεία δεν αναλαμβάνει ουδεμία ευθύνη για τυχόν ζημιά που μπορεί να προκύψει σε πελάτη ή χρήστη της Ιστοσελίδας ή σε οποιονδήποτε τρίτο εξαιτίας ή με αφορμή τη λήψη υπόψη των προαναφερόμενων πληροφοριών της Ιστοσελίδας σχετικά με τα προϊόντα και τις τιμές τους.

Η Εταιρεία διατηρεί το δικαίωμα να αρνηθεί την ολοκλήρωση/εκτέλεση οποιασδήποτε παραγγελίας (ήτοι την σύναψη της αγοραπωλησίας) σε οποιοδήποτε χρήστη/πελάτη κατά την κρίση της και για οποιονδήποτε λόγο, ιδιαίτερα στην περίπτωση που ο χρήστης/πελάτης προβεί σε οποιαδήποτε τυχόν παράνομη πράξη, παραβίαση των όρων χρήσης της Ιστοσελίδας ή παραβίαση των όρων της συναφθείσας αγοραπωλησίας.

1.3. Υπερσύνδεσμοι

Η παρούσα Ιστοσελίδα ενδέχεται να συνδεθεί μέσω υπερσυνδέσμων με άλλες Ιστοσελίδες, οι οποίες δεν σχετίζονται με την Εταιρεία και το περιεχόμενο τους δεν ελέγχεται από την τελευταία (οι «Συνδεδεμένες Ιστοσελίδες»).

Συνεπώς, η Εταιρεία δεν εγγυάται την ορθότητα, τη νομιμότητα, την πληρότητα, την επικαιροποίηση, αλήθεια, ακρίβεια ή ποιότητα του περιεχομένου τους και δεν φέρει ευθύνη για αυτές ή για τυχόν απώλεια ή ζημιά που μπορεί να προκληθεί εξαιτίας ή με αφορμή τη χρήση τους.

Ομοίως, η Εταιρεία δεν δύναται να ελέγξει την επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων από τις Συνδεδεμένες σελίδες και για τον λόγο αυτό δεν φέρει ουδεμία ευθύνη σε σχέση με αυτή.

Όταν χρησιμοποιείτε τις Συνδεδεμένες Ιστοσελίδες, ισχύουν αντίστοιχα οι Όροι και οι Προϋποθέσεις κάθε συγκεκριμένης ιστοσελίδας. Για οποιοδήποτε θέμα δύναται να προκύψει, ενδεικτικά σε σχέση με περιεχόμενο ή με τη χρήση Συνδεδεμένης ιστοσελίδας, καλείστε να απευθύνεστε απευθείας στον ιδιοκτήτη ή διαχειριστή της εκάστοτε ιστοσελίδας.

Η Εταιρεία σε καμία περίπτωση δεν ενστερνίζεται ή αποδέχεται ή εγκρίνει το περιεχόμενο ή τις υπηρεσίες των Συνδεδεμένων Ιστοσελίδων, στις οποίες ο χρήστης παραπέμπεται μέσω υπερσυνδέσμων.

1.4. Κοινωνικά Δίκτυα – Ιστοσελίδες

Επίσης, η Ιστοσελίδα σας παρέχει τη δυνατότητα σύνδεσης και αλληλεπίδρασης με κοινωνικά δίκτυα ή ιστοσελίδες κατόπιν δικής σας πρωτοβουλίας και αίτησης.

Στην περίπτωση αυτή η Εταιρεία δεν φέρει ευθύνη για την επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων που πραγματοποιείται από τα δίκτυα αυτά μέσω της δυνατότητας σύνδεσης με την Ιστοσελίδα.

Για την άσκηση των προβλεπόμενων από το νόμο δικαιωμάτων που σχετίζονται με την επεξεργασία των προσωπικών του δεδομένων από τα κοινωνικά δίκτυα θα πρέπει ο χρήστης να έρχεται σε επαφή με τα ίδια τα δίκτυα αυτά.

1.5. Παρουσίαση Προϊόντων

Δυνατότητες Πληροφόρησης για τα Προιόντα

Η Ιστοσελίδα περιλαμβάνει υποενότητες πληροφοριών, ήτοι σελίδα Κατηγορίας (κατηγορίες προϊόντων) και σελίδα Προϊόντος (παρουσίαση προϊόντος). Οι πληροφορίες που περιλαμβάνονται στις ενότητες αυτές είναι γενικού περιεχομένου και τίθενται αποκλειστικά για ενημέρωση του πελάτη/χρήστη. Για τις πληροφορίες αυτές καθώς και για τις επιλεγμένες εικόνες δεν έχουν ληφθεί υπόψη τυχόν συγκεκριμένες ανάγκες εκάστου χρήστη.

Σας δίνεται η δυνατότητα χρήσης Φίλτρων Αναζήτησης με επιλογή του αριθμού των αποτελεσμάτων ανά σελίδα. Στη σελίδα κατηγορίας υπάρχει η δυνατότητα quick view (Προβολή) ενός προϊόντος εμφανίζοντας βασικές πληροφορίες ενός προϊόντος για γρήγορη αγορά, ενώ οι Αναλυτικές Πληροφορίες κάθε προϊόντος παρουσιάζονται στην αντίστοιχη σελίδα του.

1.6. Λογαριασμός Μέλους/Λογαριασμός Επισκέπτη

Ο χρήστης έχει την δυνατότητα πρόσβασης και αγοράς προϊόντων είτε ως απλός επισκέπτης, είτε ως εγγεγραμμένο μέλος.

Μέλος

Μπορείτε να γίνετε Μέλος, συμπληρώνοντας την αντίστοιχη φόρμα εγγραφής στην οποία δίνετε τα απαραίτητα στοιχεία σας. Με την εγγραφή σας δημιουργείται ατομικός λογαριασμός σας στο eshop μέσω του οποίου θα μπορείτε να διαχειρίζεστε τα στοιχεία σας και να βλέπετε το ιστορικό των επιλογών και των παραγγελιών σας.

Επίσης στον λογαριασμό σας ως μέλους μπορείτε να δημιουργείτε λίστες επιθυμητών προϊόντων (Wishlist) και να τις διαχειρίζεστε στους χρόνους που επιθυμείτε ή να τις μεταφέρετε στο καλάθι.

Διευκρινίζεται ρητώς ότι η προσθήκη προϊόντος στη Wishlist δεν δεσμεύει σε καμία περίπτωση το προϊόν αυτό και δεν δημιουργεί καμία υποχρέωση της εταιρείας προς πώλησή του στον πελάτη. Δυνητικά, υπάρχει περίπτωση να λάβετε από εμάς email, που θα περιέχει έναν μοναδικό για τον χρήστη κωδικό έκπτωσης για προϊόν ή προϊόντα που περιέχονται στην «Wishlist» του στην συγκεκριμένη χρονική στιγμή.

Η σύνδεση στην ιστοσελίδα όσον αφορά τα μέλη γίνεται με την εισαγωγή από το μέλος του Ονόματος Χρήστη (Username) και του Μυστικού Κωδικού (Password) που έχει δημιουργήσει για την είσοδό του.

Επισκέπτης

Ως απλός επισκέπτης μπορείτε να προχωρήσετε σε αγορά συμπληρώνοντας μόνο τα απαραίτητα πεδία για την ολοκλήρωση της παραγγελίας (Guest Checkout).

2. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ  – ΤΡΟΠΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑΣ

Το Eshop μας απευθύνεται σε καταναλωτές (B2C), όσο και σε πελάτες (Β2Β).

Διευκρινίζεται ότι για τις συμβάσεις μέσω Eshop (εξ αποστάσεως) ως

α) Καταναλωτής (B2C) νοείται κάθε φυσικό πρόσωπο το οποίο ενεργεί για λόγους οι οποίοι δεν εμπίπτουν στην εμπορική, επιχειρηματική, βιοτεχνική ή ελευθέρια επαγγελματική του δραστηριότητα.

β) Πελάτης (B2B) κάθε φυσικό πρόσωπο ή κάθε νομικό πρόσωπο, ανεξάρτητα από το εάν διέπεται από το ιδιωτικό ή δημόσιο δίκαιο, το οποίο ενεργεί, ακόμη και μέσω κάθε άλλου προσώπου ενεργούντος εξ ονόματός του ή για λογαριασμό του, για σκοπούς οι οποίοι σχετίζονται με τις εμπορικές, επιχειρηματικές, βιοτεχνικές ή επαγγελματικές δραστηριότητές του.

 

3. ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΣΤΑΔΙΑ ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗΣ ΤΗΣ ΠΩΛΗΣΗΣ

3.1. Πραγματοποιώντας μια παραγγελία μέσω του Eshop μας ή μέσω τηλεφώνου, συμφωνείτε με την εφαρμογή των παρόντων Όρων και Προϋποθέσεων καθώς και στην επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων στο πλαίσιο της προσυμβατικής και συμβατικής σχέσης σας με την Εταιρεία και σύμφωνα με την Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων της. Ο χρήστης φέρει την πλήρη και αποκλειστική ευθύνη για την υποβολή της παραγγελίας μέσω του Eshop της Εταιρείας.

Υπογραμμίζεται ότι η παρούσα Ιστοσελίδα δεν αποτελεί πρόταση σύναψης σύμβασης προς τον πελάτη αλλά πρόσκληση προς υποβολή πρότασης από τον τελευταίο.

Τα στάδια της διαδικασίας από την υποβολή της παραγγελίας από τον πελάτη μέχρι την σύναψη της σύμβασης αγοράς μεταξύ του πελάτη και της Εταιρείας είναι τα ακόλουθα:

Α.  Εισερχόμενοι πρώτη φορά στο Eshop μας, σας δίνετε η δυνατότητα εγγραφής στην ιστοσελίδα μας. Κατόπιν, μπορείτε να επιλέξετε το Προϊόν που σας ενδιαφέρει είτε από τη στήλη για κάθε αντίστοιχη «Κατηγορία ειδών», είτε από τη στήλη «Αντιπροσωπείες» (Brands), είτε από τη στήλη «Stockhouse» (Προσφορές).

Εφόσον επιθυμείτε να αγοράσετε το προϊόν, πρέπει, για την ολοκλήρωση της υποβολής της παραγγελίας σας, να το προσθέσετε στο Καλάθι Αγορών είτε πατώντας απευθείας πάνω στο κουμπί με σήμα το καροτσάκι «Αγορά», είτε μπαίνοντας στην καρτέλα του προϊόντος και πατώντας το πλήκτρο «Απόκτησέ το». Εισερχόμενοι στην καρτέλα του προϊόντος μπορείτε να δείτε αν είναι άμεσα διαθέσιμο ή εκτός αποθέματος. Επίσης για κάθε προϊόν υπάρχει και επιλογή του εικονιδίου «Σύγκριση», με το οποίο μπορείτε να συγκρίνετε από δύο ως έξι προϊόντα. Στη συνέχεια ανακατευθύνεστε στο καλάθι αγορών, όπου μπορείτε επίσης να προσδιορίσετε την ποσότητα αγοράς.

Πριν την ολοκλήρωση της αγοράς, καλείστε να συμπληρώσετε τα στοιχεία της διεύθυνσης παράδοσης και τα στοιχεία χρέωσης και (αν το επιθυμείτε) να δημιουργήσετε λογαριασμό στο Eshop μας.

Ακολούθως καλείστε να επιλέξετε τον Τρόπο Παραλαβής του Προϊόντος και θα ενημερωθείτε για το κόστος των μεταφορικών (το οποίο εξαρτάται από τον τρόπο παραλαβής και τη δηλωθείσα περιοχή αποστολής του Προϊόντος). Κατά τη διαδικασία υποβολής της παραγγελίας θα ενημερωθείτε για το Κόστος των Μεταφορικών μέσω του εργαλείου υπολογισμού που χρησιμοποιείται από την Iστοσελίδα μας αποκλειστικά για ενημέρωση του χρήστη. Επίσης, αν διατίθεται στο κατάστημα μας Πληρωμή με Αντικαταβολή θα ενημερώνεστε για την σχετική επιβάρυνση σας (ήτοι την πληρωμή με μετρητά στα χέρια της εταιρείας κούριερ), εφόσον επιλέξετε να πληρώσετε με τη διαδικασία αυτή.

Τέλος, σας δίνεται η δυνατότητα να υποβάλλετε αν επιθυμείτε Σχόλια σχετικά με την υποβολή της παραγγελίας σας. Στη συνέχεια καλείστε να πατήσετε το κουμπί για ολοκλήρωση της παραγγελίας, αφού πρώτα έχετε επιλέξει την αποδοχή των όρων χρήσης στο σχετικό σημείο.

Η αποστολή της παραγγελίας ολοκληρώνεται μόνον με το πάτημα του πλήκτρου «Αποστολή Παραγγελίας».

Με τον τρόπο αυτό υποβάλλετε πρόταση προς την Εταιρεία για την σύναψη σύμβασης αγοράς των Προϊόντων που έχετε επιλέξει.

Β.  Μόλις ολοκληρωθεί η διαδικασία αγοράς, λαμβάνετε αυτοματοποιημένο μήνυμα επιβεβαίωσης λήψης της παραγγελίας, το οποίο σας αποστέλλεται στη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (e-mail) που μας έχετε δηλώσει και το οποίο περιέχει, μεταξύ άλλων, τα στοιχεία της παραγγελίας σας και τον αντίστοιχο κωδικό παραγγελίας. Η αποστολή του προαναφερθέντος e-mail αποτελεί την αποδοχή εκ μέρους της Εταιρείας της υποβληθείσας από εσάς πρότασης για σύναψη σύμβασης και συνεπώς η σύμβαση μεταξύ του πελάτη και της Εταιρείας συνάπτεται μόνον μόλις η Εταιρεία αποστείλει το μήνυμα με το οποίο αποδέχεται την προσφορά του πελάτη.

Σε κάθε περίπτωση συμφωνείται ότι οι αναφερόμενες στους παρόντες όρους προθεσμίες άρχίζουν από την αποστολή του ως άνω επιβεβαιωτικού e-mail ανεξαρτήτως του πότε θα διαβάσει ο αγοραστής το συγκεκριμένο e-mail.

Γ.  Η παράδοση των Προϊόντων σε εσάς πραγματοποιείται μέσω υπηρεσίας courier και μεταφορικών εταιρειών που αναφέρονται στους τρόπους αποστολής. Η παραλαβή θα γίνει είτε στη διεύθυνση αποστολής (σπίτι/εργασία) ή στα γραφεία των συνεργαζομένων μεταφορικών και courier η σε κατάστημα της Εταιρείας. Σας γνωρίζουμε ότι η ημερομηνία παράδοσης των Προϊόντων δύναται να μεταβληθεί χωρίς ευθύνη της Εταιρείας. Σ αυτήν την περίπτωση θα επικοινωνούμε μαζί σας προκειμένου να σας ενημερώνουμε σχετικά.

Δ.  Εφόσον δεν διαπιστωθεί πρόβλημα με τη διαθεσιμότητα του Προϊόντος, λαμβάνετε μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου το οποίο σας ενημερώνει ότι το Προϊόν έχει δοθεί προς παράδοση στον μεταφορέα και τα προϊόντα θα σας παραδοθούν εντός των προθεσμιών που αναφέρονται στο άρθρο 5. Εφόσον έχετε δηλώσει ότι επιθυμείτε παράδοση σε συγκεκριμένο χρόνο (πέρα της στάνταρντ προθεσμίας παράδοσης των άρθρων 5.1 έως 5.3.) τότε το προϊόν θα σας παραδοθεί κατά το συμφωνηθέντα χρόνο υπό τις προϋποθέσεις όμως του άρθρου 5.5.. Σε περίπτωση που υπάρξει οποιοδήποτε πρόβλημα με την παραγγελία σας ή με τους χρόνους παράδοσης κατά τα ανωτέρω θα σας ενημερώσουμε σχετικά με αποστολή email ή τηλεφωνικά.

Ε.  Οι Τηλεφωνικές Παραγγελίες στις οποίες προβαίνετε κατόπιν ενημερώσεώς σας από το E-Shop μας, διέπονται επίσης από τους παρόντες όρους και προϋποθέσεις. Κατά τη λήψη της τηλεφωνικής παραγγελίας θα μας δίδετε μια έγκυρη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (email) και έναν αριθμό κινητού τηλεφώνου και τα λοιπά στοιχεία τιμολόγησης και αποστολής.
Θα σας αποσταλεί προτιμολόγιο της παραγγελίας σας, το οποίο θα πρέπει να αποδεχθείτε με απαντητικό e-mail αποδεχόμενοι επίσης τους όρους της παρούσης και τους όρους σχετικής επεξεργασίας των προσωπικών σας δεδομένων.

Μετά την παραλαβή της απαντήσεώς σας θα σας σταλεί η επιβεβαίωση της παραγγελίας σας, και κάθε περαιτέρω ενημέρωση για την εξέλιξή της (όπως αναλύεται στις προηγούμενες παραγράφους). Η παράδοση των προϊόντων σας διέπεται από τους Όρους του άρθρου 5 κατωτέρω.

Ζ.  Η ολοκλήρωση της παραγγελίας παρέχεται μόνο με την αποδοχή των παρόντων όρων και τη συγκατάθεσή σας για την επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων στο πλαίσιο της προσυμβατικής και συμβατικής σχέσης πωλήσεως. Εν συνεχεία επιβεβαιώνουμε την παραγγελία σας και σας ενημερώνουμε για την εξέλιξή της (κατά τα αναφερόμενα στις προηγούμενες παραγράφους). Η παράδοση των προϊόντων σας διέπεται από τους όρους του άρθρου 5 κατωτέρω.

 

3.2. Για να πραγματοποιήσετε μια συναλλαγή στην ιστοσελίδα πρέπει να είστε άνω των 18 ετών. Οι επισκέπτες που δεν έχουν συμπληρώσει το 18ο έτος της ηλικίας τους πρέπει να απέχουν από οποιαδήποτε ενέργεια στην Ιστοσελίδα μας. Όταν πραγματοποιείτε μια παραγγελία, δεσμεύεστε ότι όλα τα στοιχεία που μας παρέχετε είναι αληθή και ακριβή, ότι είστε εξουσιοδοτημένος χρήστης της πιστωτικής ή χρεωστικής κάρτας που χρησιμοποιήσατε για να πραγματοποιήσετε την παραγγελία σας και ότι υπάρχει εν γένει επαρκές υπόλοιπο για την κάλυψη του τιμήματος αγοράς των Προϊόντων και των εξόδων μεταφοράς.

 

3.3. Η Εταιρεία δεν ευθύνεται σε περίπτωση που το Προϊόν δεν παραληφθεί από τον πελάτη κατά την συμφωνηθείσα ημέρα παράδοσής του από δική του υπαιτιότητα ή σε περιπτώσεις μη έγκαιρης παράδοσης λόγω συνδρομής λόγων ανωτέρας βίας. Επίσης η Εταιρεία μας δεν ευθύνεται σε περίπτωση που η ενημέρωσή σας για την εξέλιξη της παραγγελίας σας είναι ελλιπής εξαιτίας σφάλματος στα στοιχεία επικοινωνίας που μας έχετε δηλώσει.

 

3.4. Σε περίπτωση που προκύψει οποιοδήποτε ζήτημα κατά τη διεκπεραίωση της παραγγελίας σας, τότε υπάλληλος της Εταιρείας μας θα επικοινωνήσει μαζί σας (είτε μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου είτε τηλεφωνικά).

 

4. ΤΙΜΕΣ

4.1. Οι τιμές των προϊόντων που αναγράφονται στο Eshop είναι σε ευρώ και περιλαμβάνουν τον ΦΠΑ. Οι αναγραφόμενες τιμές δεν συμπεριλαμβάνουν τις πρόσθετες απαιτούμενες επιβαρύνσεις (ενδεικτικά έξοδα αποστολής, αντικαταβολής) οι οποίες υπολογίζονται αναλόγως του τρόπου και του τόπου παράδοσης και της επιλογής του τρόπου πληρωμής, αναγράφονται δε και γνωστοποιούνται στον πελάτη κατά την διαδικασία υποβολής της παραγγελίας όπως αναλυτικά περιγράφεται στο άρθρο 3 ανωτέρω.

 

5. ΔΙΕΥΘΕΤΗΣΕΙΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ

Οι κατωτέρω αναγραφόμενοι χρόνοι ισχύουν για τα προϊόντα που είναι διαθέσιμα και όχι για αυτά που αποτελούν ειδικές παραγγελίες κατόπιν ειδικότερης συνεννόησης μεταξύ του πελάτη και της Εταιρείας, ενώ αν δεν υπάρχει το προϊόν στην αποθήκη θα υπάρχει ένδειξη μη διαθεσιμότητας. Για τον χρόνο παράδοσης σε αυτή την περίπτωση μπορείτε να ενημερωθείτε με email ή τηλεφωνικά.

Ειδικότερα ισχύουν τα ακόλουθα:

5.1. Για παραγγελίες εντός Αττικής με Courier, ο χρόνος παράδοσης είναι 1-3 εργάσιμες μέρες. Υπό ορισμένες προϋποθέσεις η παράδοση μπορεί να γίνει ακόμα και αυθημερόν.

 

5.2. Για παραγγελίες εντός Αττικής μέσω άλλων μεταφορικών εταιρειών, ο χρόνος παράδοσης είναι 2-3 εργάσιμες ημέρες.

 

5.3. Για παραγγελίες εκτός Αττικής με Courier, ο χρόνος παράδοσης είναι 2-6 εργάσιμες μέρες.

 

5.4. Για παραγγελίες εκτός Αττικής με άλλες μεταφορικές εταιρείες, ο χρόνος παράδοσης είναι 2-7 εργάσιμες ημέρες.

 

5.5. Τα ανωτέρω ισχύουν και στις περιπτώσεις παραλαβής από τα γραφεία των μεταφορέων οπότε τα προϊόντα θα είναι έτοιμα προς παραλαβή εντός των ως άνω προθεσμιών.

 

5.6. Εφόσον ο μεταφορέας προσέλθει κατά τις ως άνω προθεσμίες και δεν καταστεί δυνατόν να σας βρει για να σας παραδώσει τα προϊόντα ή αν έχετε δηλώσει παραλαβή από τα γραφεία του μεταφορέως, η παραλαβή γίνεται στη συνέχεια από εσάς το αργότερο εντός 5 ημερών από το πέρας των ως άνω προθεσμιών (αναλόγως την περιοχή σας) από το γραφείο του μεταφορέα.

Μετά την πάροδο του προαναφερθέντος διαστήματος των 5 ημερών τα προϊόντα θα αποδεσμεύονται από την Εταιρεία και θα διατίθενται πάλι προς πώληση, καθώς η παραγγελία θα ακυρώνεται, ενώ το ποσό πληρωμής θα επιστρέφεται σε εσάς εντός ολίγων ημερών μειωμένο κατά τα πραγματοποιηθείσες δαπάνες μεταφοράς. Για την επιστροφή είναι απαραίτητο να μας υποδείξετε έναν τραπεζικό λογαριασμό όπου επιθυμείτε να γίνει η κατάθεση.

 

5.7. Απαλλαγή ευθύνης της Εταιρείας σε σχέση με τις διευθετήσεις παράδοσης

Η Εταιρεία δεν μπορεί να εγγυηθεί την προσήκουσα και εμπρόθεσμη παράδοση των Προϊόντων στον αγοραστή, όταν η παράδοση πραγματοποιείται μέσω Courier ή Μεταφορέα . Η Εταιρεία δεν φέρει ουδεμία ευθύνη σε περίπτωση μη εμπρόθεσμης παράδοσης του Προϊόντος από τον Courier η Μεταφορέα, ενδεικτικά σε περιπτώσεις απομακρυσμένων διευθύνσεων παράδοσης (οπότε και δύναται να υπάρχει διαφοροποίηση στο χρόνο παράδοσης), απρόβλεπτων καιρικών συνθηκών, περιπτώσεων απεργιών κτλ. Επισημαίνουμε ότι αν επιθυμείτε παράδοση με μεταφορική εταιρεία (όχι courier) σε περιοχή που είναι εκτός ορίου πόλης μπορεί να υπάρχει πρόσθετο κόστος μεταφοράς το οποίο θα υποχρεούστε να καταβάλετε ξεχωριστά στον μεταφορέα. Η Εταιρεία δεν φέρει ουδεμία ευθύνη για τέτοιες τυχόν πρόσθετες επιβαρύνσεις ή για κόστος φύλαξης σε περίπτωση μη έγκαιρης παραλαβής του προϊόντος από εσάς.

 

5.8. Σε περίπτωση που η παράδοση απαιτείται να γίνει σε ή μέχρι ή μετά από μια ορισμένη προθεσμία (μετά από 5 ημέρες και μέχρι 30 ημέρες ) , η Εταιρεία υπογραμμίζει στους πελάτες της ότι πρέπει να επικοινωνούν μαζί της (είτε σαν σχόλιο στη σελίδα ολοκλήρωσης αγορών, είτε στη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου shop@vamvacas.gr είτε τηλεφωνικά στο τηλέφωνο +30 210 4208706 προκειμένου να την ενημερώσουν σχετικά με την ημερομηνία αυτή έτσι ώστε να αποφευχθούν τυχόν προβλήματα σε σχέση με την εμπρόθεσμη παράδοση τους. Κατά τα λοιπά ισχύει η άνω παρ. 5.6.

 

5.9. Η Εταιρεία διατηρεί το δικαίωμα να αλλάξει την εταιρεία μεταφορών που συνεργάζεται χωρίς να ενημερώσει τον χρήστη, τηρώντας κατά τα λοιπά τους όρους της παραγγελίας.

 

6. ΔΙΕΥΘΕΤΗΣΕΙΣ ΠΛΗΡΩΜΩΝ

6.1. Με σκοπό την καλύτερη και αρτιότερη εξυπηρέτησή σας, μπορείτε να επιλέξετε ανάμεσα στους κατωτέρω τρόπους πληρωμής των προϊόντων που σας ενδιαφέρουν να αγοράσετε:

α) Μέσω πιστωτικής ή χρεωστικής κάρτας

Στην περίπτωση που επιλέξετε να χρησιμοποιήσετε την πιστωτική ή χρεωστική κάρτα ως τρόπο πληρωμής, σας γνωρίζουμε ότι οποιοδήποτε τίμημα τυχόν έχει δεσμευτεί προ της σύναψης της σύμβασης αποτελεί χρηματοοικονομική εγγύηση και όχι πληρωμή του αντιτίμου, το οποίο και θα καταβληθεί μόνον εφόσον συναφθεί η σύμβαση αγοραπωλησίας υπό τους όρους του τρίτου παρόχου υπηρεσιών πληρωμών, άλλως θα επιστρέφεται στον λογαριασμό σας δια μέσου του τρίτου παρόχου υπηρεσιών πληρωμών (και σε χρόνους που ο ίδιος καθορίζει).

Η Εταιρεία μας θέτοντας ως ύψιστο στόχο τη μέγιστη δυνατή διασφάλιση των συναλλαγών δύναται (αλλά δεν υποχρεούται) να διεξάγει έλεγχο δια μέσου των συνεργαζόμενων με αυτή παρόχων υπηρεσιών πληρωμών ως προς την ορθότητα των στοιχείων πληρωμής που μας αποστέλλετε (όταν πρόκειται για πληρωμή με πιστωτική κάρτα).

Ετσι κατά το στάδιο της ολοκλήρωσης της παραγγελίας σας και της σύνδεσης με τον τρίτο πάροχο υπηρεσιών πληρωμών δύναται να απορρίψει την παραγγελία σας εφόσον διαπιστωθεί ή υφίσταται το ενδεχόμενο να υπάρχει οποιοδήποτε πρόβλημα σε σχέση με τα στοιχεία αυτά. Ωστόσο η εταιρεία μας δεν επεξεργάζεται και δεν συλλέγει ή αποθηκεύει στοιχεία πιστωτικών καρτών!

β) Μέσω τραπεζικής κατάθεσης

Μπορείτε να εξοφλήσετε το τίμημα με τραπεζική κατάθεση στον ακόλουθο τραπεζικό λογαριασμό εντός 2 εργάσιμων ημερών από την αποστολή του μηνύματος επιβεβαίωσης της παραγγελίας:

 

Τράπεζα: Alpha Bank
Αρ. Λογαριασμού: 803002002025860
IBAN: GR3701408030803002002025860

 

Σας επισημαίνουμε ότι είναι αναγκαίο να αναγράφετε στο καταθετήριο τόσο το ονοματεπώνυμο σας όσο και τον αριθμό της παραγγελίας σας που αναγράφεται στο μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου το οποίο επιβεβαιώνει τη λήψη της παραγγελίας από την Εταιρεία μας. Η Εταιρεία δεν φέρει ουδεμία ευθύνη σε περίπτωση που δεν μπορεί να ταυτοποιήσει την υποβληθείσα από εσάς παραγγελία με καταβληθείσα πληρωμή, εφόσον στην κατάθεση δεν αναγράφονται το ονοματεπώνυμο και ο αριθμός της παραγγελίας κατά τα ανωτέρω.

Σε κάθε περίπτωση παρακαλούμε να λάβετε υπόψη σας ότι η παραγγελία προχωράει προς διεκπεραίωση μετά την εμφάνιση του κατατεθέντος πλήρους ποσού στον λογαριασμό της Εταιρείας. Σε περίπτωση που η κατάθεση δεν πραγματοποιηθεί εντός 2 εργάσιμων ημερών από την αποστολή του επιβεβαιωτικού email της παραγγελίας σας το προϊόν θα αποδεσμεύεται και θα διατίθεται πάλι προς πώληση.

γ) Με πληρωμή μέσω PayPal

Στην περίπτωση αυτή δεσμεύεστε από τους ειδικότερους όρους και επιβαρύνσεις που ισχύουν για το Paypal. Η επιλογή αυτού του τρόπου πληρωμής προϋποθέτει να ανοίξετε λογαριασμό στο PayPal. Επισημαίνεται ότι η Εταιρία δε φέρει καμία ευθύνη για τυχόν τροποποιήσεις στους όρους διευθέτησης πληρωμών μέσω Paypal.

δ) Με παραλαβή και πληρωμή της παραγγελίας σας στο κατάστημα της Εταιρείας που εσείς επιλέξατε

ε) Ο αγοραστής επιβαρύνεται με οποιοδήποτε έξοδο ή κόστος επιβαρύνει εκ του νόμου ή εκ των συναλλακτικών ηθών τον πληρωτή από τη χρήση συγκεκριμένου μέσου πληρωμής.

 

6.2. Εφόσον έχετε επιλέξει ως τρόπο πληρωμής την πιστωτική κάρτα ή το Paypal η διαδικασία θα πραγματοποιείται και θα ολοκληρώνεται δια μέσου του τρίτου συνεργάτη, τραπεζικού ιδρύματος ή παρόχου ηλεκτρονικών πληρωμών που παρέχει κατά δήλωσή του όλα τα εχέγγυα ασφαλείας των ηλεκτρονικών συναλλαγών. Η συλλογή και επεξεργασία των στοιχείων πληρωμής γίνεται μόνον από τους συνεργαζόμενους χρηματοπιστωτικούς οργανισμούς οι οποίοι είναι αποκλειστικά υπεύθυνοι για την επεξεργασία τους για την ολοκλήρωση της πληρωμής.

 

6.3. Στην περίπτωση που επιλέξετε να πληρώσετε με πιστωτική κάρτα, ο κάτοχος της πιστωτικής κάρτας πρέπει να είναι παρών κατά την παραλαβή της παραγγελίας έχοντας μαζί του την πιστωτική κάρτα και την ταυτότητά.

Στην περίπτωση παραλαβής από τρίτο πρόσωπο απαιτείται να έχετε γνωστοποιήσει με αποστολή e-mail στην ηλεκτρονική διεύθυνση shop@vamvacas.gr το γεγονός ότι εξουσιοδοτείτε τρίτο πρόσωπο να παραλάβει την παραγγελία στο όνομα και για λογαριασμό σας γνωστοποιώντας στην Εταιρεία τα πλήρη στοιχεία του, προς απόδειξη των οποίων υποχρεούται κατά την παραλαβή να φέρει μαζί του την αστυνομική του ταυτότητα.

Εφόσον, πάντως, παρουσιαστεί ενώπιον του διανομέα στη διεύθυνση παράδοσης που έχετε δηλώσει, πρόσωπο το οποίο δηλώσει ότι ενεργεί στο όνομα και για λογαριασμό σας κατόπιν σχετικής προφορικής εξουσιοδότησής σας, τότε ευλόγως λογίζεται από τον διανομέα ότι ενεργεί υπό την ιδιότητα αυτή. Επισημαίνεται ότι για λόγους ασφάλειας των συναλλαγών η Εταιρεία δύναται να αρνηθεί την παράδοση προϊόντος σε χώρο εκτός συγκεκριμένου κτιρίου – διαμερίσματος (π.χ. στην είσοδο πολυκατοικίας, είσοδο γκαράζ, πεζοδρόμιο).

 

7. ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΑΝΑΙΤΙΟΛΟΓΗΤΗΣ ΥΠΑΝΑΧΩΡΗΣΗΣ

Αποκλειστικά για φυσικά πρόσωπα με την ιδιότητα καταναλωτή

Σε περίπτωση αγορών σας από το e-shop μας, μπορείτε να επιστρέψετε, χωρίς ειδική αιτιολογία, ένα προϊόν και να σας επιστρέψουμε το τίμημα αν εντός 15 ημερών από την παραλαβή του προϊόντος από εσάς ή από τρίτο μέρος που είχατε υποδείξει:

α) μας ειδοποιήσετε για την επιθυμία σας να υπαναχωρήσετε από την σύμβαση γραπτώς, μέσω της Φόρμας Επικοινωνίας (δείτε άρθρο 8α σχετικά με την πολιτική επιστροφών ) ή μέσω email στο shop@vamvacas.gr

β) μας επιστρέψετε το προϊόν άθικτο καινούργιο και αμεταχείριστο, όπως σας παραδόθηκε, χωρίς να έχει ανοιχθεί η αρχική του συσκευασία ή οποία πρέπει να είναι ακέραιη, χωρίς φθορές και σκισίματα, στέλνοντας μας εντός της άνω προθεσμίας αποδείξεις αποστολής του στις εγκαταστάσεις μας.

Βεβαίως μπορείτε να υπαναχωρήσετε και πριν την παραλαβή του προϊόντος, πριν δηλαδή την έναρξη της άνω προθεσμίας, τηρώντας όμως τις παραπάνω προϋποθέσεις δήλωσης υπαναχώρησης και επιστροφής του προϊόντος μόλις το παραλάβετε (αν κατά τον χρόνο της υπαναχωρήσεως αυτό είναι ήδη καθ’οδόν).

Σε περίπτωση περιοδικών παροχών, ή παραλαβής παρτίδας προϊόντων, η προθεσμία αρχίζει από την παραλαβή της τελευταίας παροχής ή του τελευταίου προϊόντος της παρτίδας.

Σε περίπτωση που έχετε ανοίξει την συσκευασία το προϊόν δεν επιστρέφεται με αναιτιολόγητη υπαναχώρηση εκτός εάν, κατά την απόλυτη κρίση της Εταιρείας, δεν έχει προκληθεί ζημιά στο προϊόν από υπαιτιότητα του πελάτη ή δε τυχόν χρήση του δεν υπερέβη το αναγκαίο για την διαπίστωση της φύσης, των χαρακτηριστικών και της λειτουργίας του προϊόντος. Επισημαίνεται ότι προκειμένου να προσδιοριστούν η φύση, τα χαρακτηριστικά και η λειτουργία των Προϊόντων που αγοράσατε οφείλετε να τα χειρίζεστε και να τα εξετάζετε με τον ίδιο τρόπο με τον οποίο θα σας επιτρεπόταν να το πράξετε σε κάποιο κατάστημα και όχι περισσότερο από αυτό.

Εννοείται ότι η αναιτιολόγητη υπαναχώρηση για αναλώσιμα αποκλείεται σε περίπτωση οιασδήποτε χρήσης μέρους ή του όλου του πωληθέντος αναλωσίμου.

Το δικαίωμα της αναιτιολόγητης υπαναχώρησης δεν ισχύει στην περίπτωση προμηθείας αγαθών κατόπιν ειδικής παραγγελίας προϊόντων κατά την οποία ο πελάτης με δική του πρωτοβουλία ζητά ειδικές προδιαγραφές για προϊόν πέραν των προσφερομένων στο e-shop του προμηθευτή τυποποιημένων μοντέλων.

 

8. ΠΡΟΙΟΝΤΑ ΜΕ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΑ ΕΛΑΤΤΩΜΑΤΑ Η ΕΛΛΕΙΨΗ ΣΥΝΟΜΟΛΟΓΗΜΕΝΩΝ ΙΔΙΟΤΗΤΩΝ

8.1. Καταβάλλουμε κάθε εύλογη προσπάθεια προκειμένου να σας παραδώσουμε το Προϊόν που παραγγείλατε το οποίο θα φέρει τις συνομολογημένες ιδιότητες και θα είναι χωρίς πραγματικά ελαττώματα σύμφωνα με το άρθρο 534 ΑΚ. Ωστόσο, στην σπάνια περίπτωση που παραλάβετε προϊόν με ελαττώματα ή έλλειψη συνομολογημένης ιδιότητας, σας καλούμε να επικοινωνήστε αμέσως με εμάς στο τηλέφωνο +30 210 4208706 ή να αποστείλετε μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στο shop@vamvacas.gr προκειμένου να συνεννοηθούμε για το ζήτημα αυτό.

 

8.2. Σε κάθε περίπτωση ευθύνης μας για πραγματικό ελάττωμα ή έλλειψη συνομολογημένης ιδιότητας, εσείς θα δικαιούστε κατ’ επιλογήν σας 1) να ζητήσετε χωρίς επιβάρυνσή σας την διόρθωση ή αντικατάσταση του πράγματος με άλλο, εκτός αν μια τέτοια ενέργεια είναι αδύνατη ή απαιτεί δυσανάλογες δαπάνες 2) να ζητήσετε μείωση του τιμήματος ή 3) να υπαναχωρήσετε από τη σύμβαση εκτός αν πρόκειται για επουσιώδες πραγματικό ελάττωμα.

 

8.3. Επίσης αν κατά το χρόνο που ο κίνδυνος μεταβαίνει σε εσάς λείπει συνομολογημένη ιδιότητα του πράγματος, δικαιούστε, και με την επιφύλαξη των αντιθέτως οριζομένων στους παρόντες όρους (άρθρο 10,14 κλπ) αντί για τα δικαιώματα που αναφέρθηκαν ανωτέρω, να απαιτήσετε αποζημίωση για μη εκτέλεση της σύμβασης ή, σωρευτικά με τα δικαιώματα αυτά, να απαιτήσετε αποζημίωση για τη ζημιά που δεν καλύπτεται από την άσκηση τους. Το ίδιο ισχύει και σε περίπτωση παροχής ελαττωματικού προϊόντος, η οποία οφείλεται σε πταίσμα της Εταιρείας.

 

8.4. Τα δικαιώματά σας λόγω πραγματικού ελαττώματος ή έλλειψης συνομολογημένης ιδιότητας παραγράφονται μετά διετία από την παράδοση του πράγματος.

 

8α. ΔIAΔΙΚΑΣΙΑ ΕΠΙΣΤΡΟΦΩΝ

Για να ενεργοποιήσετε την διαδικασία επιστροφής σύμφωνα με τα άρθρα 7 ή 8 θα πρέπει πρώτα να μας στείλετε ένα email ακολουθώντας τον σύνδεσμο εδώ, επιλέγοντας ως θέμα το «Επιστροφή Προϊόντος». Συμπληρώστε όλα τα απαραίτητα στοιχεία όπως αριθμό παραγγελίας, προϊόν επιστροφής, λόγο επιστροφής (αναιτιολόγητη υπαναχώρηση άρθρου 7 ή λόγω ελαττώματος ή έλλειψης ιδιότητος κατά το άρθρο 8 ) καθώς επίσης και τα στοιχεία επικοινωνίας με σας. Με την παραλαβή της αίτησής σας ένας συνεργάτης μας θα επικοινωνήσει μαζί σας τηλεφωνικά ή μέσω email για παροχή διευκρινήσεων.

Με την παραλαβή του επιστρεφομένου προϊόντος στο κατάστημα μας γίνεται η αξιολόγηση από τους συνεργάτες μας και στην συνέχεια προβαίνουμε σε αντικατάσταση, σε διόρθωση του προϊόντος ή σε πίστωση όλου ή μέρους της αξίας του ανάλογα με την περίπτωση.

Μετά την θετική αξιολόγηση η Εταιρεία μας θα σας επιστρέψει το συνολικό κόστος του προϊόντος ή θα πιστώσει αντίστοιχα τον online λογαριασμό σας για μελλοντικές αγορές από το online ή το φυσικό μας κατάστημα. Αν κατόπιν αιτήσεως σας και σχετικής αξιολόγησης από την εταιρεία α) συμφωνηθεί η μείωση ή η επιστροφή του τιμήματος, η καταβολή μας σε σας θα αφορά το ποσό που συμφωνήθηκε εν προκειμένω ή β) συμφωνηθεί η διόρθωση ή η αντικατάσταση του προϊόντος θα ακολουθήσουν οι σχετικές προς τούτο ενέργειες για την αποστολή σε σας του νέου ή διορθωμένου προϊόντος.

Οι επιστροφές των χρημάτων γίνονται με κατάθεση στον τραπεζικό σας λογαριασμό, τον οποίο θα πρέπει να μας υποδείξετε. Η διαδικασία αυτή θα ολοκληρωθεί εντός 15 ημερών από την ημερομηνία παραλαβής των προϊόντων σας στις εγκαταστάσεις μας.

Αν υπάρχει αίτημα αντικατάστασης και δεν υπάρχει διαθέσιμο απόθεμα μπορούμε να συμφωνήσουμε να σας σταλεί άλλο προϊόν της αρεσκείας σας, που αν έχει μεγαλύτερη τιμή θα πρέπει να προκαταβάλετε την επιπλέον διαφορά και αν έχει μικρότερη να σας πιστώσουμε και να καταβάλουμε το αντίστοιχο ποσό εντός της αυτής ως άνω προθεσμίας των 15 ημερών.

Τα προϊόντα που επιστρέφετε πρέπει να συνοδεύονται από τα έγγραφα με τα οποία αρχικώς παραλήφθηκαν (τιμολόγιο, απόδειξη λιανικής και φορτωτική ή απόδειξη παραλαβής).

Τα μεταφορικά κόστη επιστροφής καλύπτονται από τον πελάτη στην περίπτωση της αναιτιολόγητης υπαναχώρησης της άρθρου 7, άλλως στις περιπτώσεις επιστροφής του άρθρου 8 καλύπτονται από την Εταιρεία.

Επιστροφές χωρίς τις αποδείξεις αγοράς και παραλαβής δεν θα γίνονται δεκτές.

Επιστροφές ειδικών παραγγελιών λόγω αναιτιολόγητης υπαναχώρησης δεν γίνονται δεκτές (δείτε και άρθρο 7)

Για την αποφυγή οιασδήποτε ταλαιπωρίας ή παρεξήγησης καλό είναι να ελέγχετε την κατάσταση των προϊόντων και της συσκευασίας τους κατά την στιγμή της παράδοσης της παραγγελίας σας ώστε να διαπιστώνονται άμεσα εμφανή ελαττώματα ή ελλείψεις.

 

9. ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΕΓΓΥΗΣΕΙΣ

9.1. Η Εταιρεία σας παρέχει για εγγύηση καλής λειτουργίας για κάθε προϊόν μηχανολογικού εξοπλισμού που διανέμει όπως αυτή προκύπτει στην σελίδα κάθε είδους. Το χρονικό διάστημα της εγγυήσεως και οι λοιποί ειδικοί όροι περιλαμβάνονται στο εγχειρίδιο λειτουργίας κάθε μηχανήματος.

Οι Γενικοί Οροι που διέπουν τις εγγυήσεις της Εταιρείας και ισχύουν σε κάθε περίπτωση που δεν υπάρχει άλλη ειδική για ένα είδος ή μια κατηγορία ειδών ρύθμιση ή συμφωνία είναι οι εξής:

Α. Η Eγγύηση ισχύει εφόσον ο αγοραστής χρησιμοποιεί το άνω είδος σύμφωνα με το παραδιδόμενο εγχειρίδιο οδηγιών χρήσεως – συντηρήσεως και τις προδιαγραφές λειτουργίας που ορίζονται σε αυτό.

Β. H Εγγύηση παύει να ισχύει στις εξής περιπτώσεις:

 1. Κακή χρήση ή χρήση από πρόσωπο μη εξουσιοδοτημένο στην χρήση της μηχανής.
 2. Η ζημιά του μηχανήματος για την οποία απαιτείται επισκευή οφείλεται σε τυχηρό γεγονός ή ανωτέρα βία.
 3. Παράλειψη εφαρμογής των κανόνων λειτουργίας και συντήρησης του μηχανήματος όπως αναφέρονται στο εγχειρίδιο χρήσης και συντήρησης.
 4. Επέμβαση στην μηχανή από μη εξουσιοδοτημένο άτομο ή συνεργείο*
 5. Τοποθέτηση στην μηχανή μη αυθεντικών ανταλλακτικών*
 6. Αν ο αγοραστής δεν αποδεικνύει την εντός του χρόνου εγγύησης απόκτηση της μηχανής. Η απόδειξη γίνεται με αντίγραφο του τιμολογίου αγοράς από την Εταιρεία ή με βεβαίωση Αντιπροσώπου/ Μεταπωλητού που θα αναφέρει την ημερομηνία πωλήσεως του μηχανήματος, καινούργιου και αχρησιμοποίητου στον αγοραστή.

Γ. Η Εγγύηση περιλαμβάνει: Την δωρεάν αντικατάσταση ή επισκευή οποιουδήποτε ανταλλακτικού που το υλικό ή η κατασκευή του είναι ελαττωματική και καλύπτει το κόστος της εργασίας και του ανταλλακτικού στον χώρο των συνεργείων της εταιρείας. Εάν πρόκειται για μηχανήματα που δεν μετακινούνται, τότε ο πελάτης επιβαρύνεται με τα έξοδα ταξιδίου και το κόστος των ωρών ταξιδίου. Σε περίπτωση που το μηχάνημα πρέπει να μεταφερθεί στα εξουσιοδοτημένα συνεργεία του Προμηθευτή, τα έξοδα μεταφοράς βαρύνουν τον πελάτη.

Δ. Η Εγγύηση δεν περιλαμβάνει:

 1. Την αντικατάσταση ή επισκευή των ανταλλακτικών ταχείας φθοράς και αναλωσίμων (ρόδες, ρουλεμάν, τσιμούχες, θερμο-αντιστάσεις, τεφλόν, τροχίσκοι τάνυσης ,συστήματα συγκόλλησης , κλπ).
 2. Tην αντικατάσταση ή επισκευή ηλεκτρικών μερών των οποίων η βλάβη οφείλεται σε ανωμαλία της εισερχόμενης στο μηχάνημα ηλεκτρικής παροχής.
 3. Το κόστος μεταφοράς από τον αγοραστή στο Εξουσιοδοτημένο Συνεργείο και το κόστος επιστροφής, σε περίπτωση που για την επισκευή του μηχανήματος απαιτηθεί η μεταφορά του στο Συνεργείο
 4. Γενικώς οποιαδήποτε δαπάνη ή εργασία δεν περιλαμβάνεται στην περίπτωση (Γ).

 

* Η Τεχνική Εξυπηρέτηση και τα Ανταλλακτικά των μηχανημάτων που διατίθενται από την Εταιρεία, παρέχονται από την εξουσιοδοτημένη εταιρεία ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΗ Ι. ΒΑΜΒΑΚΑΣ ΕΕ

 

9.2. H Εταιρεία διατηρεί το δικαίωμα αλλαγής των όρων εγγυήσεως με σκοπό την προσαρμογή τους σε αντίστοιχες εγγυήσεις των κατασκευαστών, ή να επεκτείνει τον χρόνο διαρκείας της σε περίπτωση ειδικών προσφορών.

Σε περίπτωση αντικατάστασης προϊόντος, η εγγύηση ανανεώνεται αυτόματα για όλη της την διάρκεια ως προς το νέο προϊόν ή ανταλλακτικό. Η εγγύηση είναι προσωποπαγής και δεν μεταβιβάζεται σε τρίτο  εκτός αν υπάρξει ειδική συμφωνία μεταξύ της Εταιρείας και του πελάτη μας για το θέμα αυτό.

 

9.3. Η Εταιρεία εξασφαλίζει, με την εκάστοτε ισχύουσα επιβάρυνση α) την παροχή τεχνικών υπηρεσιών συντήρησης και επισκευής του μηχανολογικού εξοπλισμού που διαθέτει β) την προμήθεια ανταλλακτικών και άλλων τυχόν προϊόντων που απαιτούνται για την χρήση τους σύμφωνα με τον προορισμό τους, για χρονικό διάστημα ανάλογο με την πιθανή διάρκεια ζωής τους.

 

9.4. Ο μηχανολογικός εξοπλισμός που παρέχεται από την Εταιρεία συνοδεύεται πάντοτε από οδηγίες-εγχειρίδιο στην ελληνική γλώσσα για την ασφαλή χρήση, διατήρηση, συντήρηση και πλήρη αξιοποίησή του, καθώς και για ενημέρωση στους κινδύνους από την χρήση ή την διατήρηση του.

 

10. ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ

10.1. Το σύνολο του περιεχομένου της Ιστοσελίδας μας παρέχεται «ως έχει» χωρίς προϋποθέσεις ή άλλες εγγυήσεις για την ακρίβειά του ή για την καταλληλότητα για την χρήση ή για τον σκοπό που προορίζονται τα προς διάθεση προϊόντα.

 

10.2. Εκτός αν αναφέρεται το αντίθετο στους παρόντες όρους η Εταιρεία δεν θα είναι υπεύθυνη για οποιαδήποτε ζημιά που σχετίζεται με την χρήση, αδυναμία χρήσης, λειτουργία ή αστοχίες της ιστοσελίδας.

 

10.3. Η Εταιρεία δεν εγγυάται την ακρίβεια ή αξιοπιστία οποιωνδήποτε πληροφοριών ή περιεχομένου σχετικά με οποιαδήποτε Προϊόντα, λογισμικό ή διαφημίσεις περιλαμβάνονται στην Ιστοσελίδα καθώς επίσης και για το περιεχόμενο τρίτων ιστοσελίδων στο οποίο παραπέμπεστε δια μέσου υπερσυνδέσμων από την Ιστοσελίδα ή που η Ιστοσελίδα σας παρέχει πρόσβαση.

 

10.4. Η Εταιρεία δεν θα ευθύνεται, σε περίπτωση που δικαιούστε την επιστροφή μέρους ή του συνόλου του τιμήματος, για τυχόν καθυστέρηση των συνεργαζομένων παρόχων υπηρεσιών πληρωμών για την εκτέλεση της σχετική εντολής που η Εταιρεία έχει δώσει εμπροθέσμως.

 

10.5. Η Εταιρεία και οι συνεργάτες της καταβάλλουν κάθε δυνατή προσπάθεια, στο πλαίσιο του τεχνολογικού ελέγχου που πραγματοποιούν ανά τακτά χρονικά διαστήματα, ώστε οι υπηρεσίες, το περιεχόμενο και οι συναλλαγές να πραγματοποιούνται απρόσκοπτα και χωρίς διακοπή και να διατηρείται το υψηλό επίπεδο ασφαλείας που διαθέτει.

 

10.6. Μέσα κοινωνικής δικτύωσης (social media)

Η Ιστοσελίδα σας παρέχει την επιλογή αλληλεπίδρασης με μέσα κοινωνικής δικτύωσης (Facebook, YouTube, Instagram και άλλα). Αυτά μπορεί να επιτρέπουν την πρόσβαση ή/και σύνδεση στους λογαριασμούς σας στα κοινωνικά δίκτυα. Η εταιρεία δεν διατηρεί υπό τον έλεγχο της τις υπηρεσίες των κοινωνικών δικτύων και τα προφίλ σας σε αυτά. Συνεπώς η εταιρεία δεν μπορεί να θέσει κανόνες για τον τρόπο χρήσης των προσωπικών σας πληροφοριών σε αυτές τις υπηρεσίες ή να αλλάξει τις ρυθμίσεις απορρήτου σας σε αυτές τις υπηρεσίες. Πριν χρησιμοποιήσετε οποιοδήποτε τέτοιο χαρακτηριστικό διατίθεται στην Ιστοσελίδα μας, συνιστούμε να διαβάσετε όλες τις πολιτικές και τις πληροφορίες σχετικά με τις υπηρεσίες των αντίστοιχων μέσων κοινωνικής δικτύωσης ώστε να ενημερωθείτε καλύτερα αναφορικά με τις πολιτικές απορρήτου τους. Η εταιρεία δε φέρει ουδεμία ευθύνη για οποιεσδήποτε ενέργειες ή παραλείψεις οποιουδήποτε παρόχου υπηρεσιών κοινωνικής δικτύωσης ή για τη χρήση εκ μέρους σας των χαρακτηριστικών που περιλαμβάνονται στην πλατφόρμα τους. Για οποιοδήποτε ζήτημα προκύψει εξαιτίας ή με αφορμή τη χρήση των μέσων κοινωνικής δικτύωσης, ο χρήστης πρέπει να απευθύνεται απευθείας σε αυτά και όχι στην εταιρεία.

 

11. ΣΥΝΔΕΣΗ ΣΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ

Η σύνδεση στην Ιστοσελίδα μας είναι επιτρεπτή μόνο εφόσον ενεργείτε με δίκαιο και νόμιμο τρόπο, και απέχετε από οποιαδήποτε ενέργεια προκαλεί ζημιά στην φήμη της Εταιρείας, ή αθέμιτη εκμετάλλευσή της. Επιπλέον απαγορεύεται οποιαδήποτε δημιουργία σύνδεσης που να υπονοεί οποιουδήποτε είδους σχέση με εμάς, ή έγκριση ή υποστήριξη από εμάς όταν δεν υφίσταται. Η παρούσα Ιστοσελίδα δεν επιτρέπεται να τοποθετείται σε πλαίσιο σε οποιαδήποτε άλλη ιστοσελίδα ούτε μπορείτε να δημιουργείτε σύνδεσμο προς οποιοδήποτε μέρος της παρούσας Ιστοσελίδας. Επιφυλασσόμαστε του δικαιώματος να αφαιρούμε την άδεια σύνδεσης αναιτιολόγητα, αζημίως και χωρίς προηγούμενη ειδοποίηση του πελάτη.

 

12. ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑ, ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ, ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΑ ΣΗΜΑΤΑ

12.1. H Ιστοσελίδα είναι το επίσημο ηλεκτρονικό κατάστημα (e-shop) της Εταιρείας. Τα δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας στο λογισμικό καθώς και στο περιεχόμενο της Ιστοσελίδας ανήκουν είτε στην Εταιρεία είτε στους νόμιμους δικαιούχους και προστατεύονται από την ισχύουσα νομοθεσία για τα πνευματικά δικαιώματα.

 

12.2. Η εμφάνιση και προβολή του περιεχομένου της Ιστοσελίδας δεν νοείται ως μεταβίβαση ή/και εκχώρηση άδειας ή/και δικαιώματος χρήσης του. Μπορείτε να αποθηκεύετε, εκτυπώνετε και εμφανίζετε το διαθέσιμο περιεχόμενο αποκλειστικά για προσωπική χρήση. Απαγορεύεται η δημοσίευση, διαχείριση, διανομή, ολική ή μερική αντιγραφή, μεταφορά, μεταποίηση, αποθήκευση, αναδημοσίευση, τροποποίηση ή αναπαραγωγή με άλλο τρόπο, σε οποιαδήποτε μορφή, οποιουδήποτε μέρους του περιεχομένου ή αντιγράφων του περιεχομένου εμφανίζεται στην παρούσα Ιστοσελίδα.

Δεν επιτρέπεται, επίσης, η τροποποίηση, μετάφραση, ανακατασκευή ή δημιουργία παράγωγων έργων με χρήση οποιουδήποτε λογισμικού ή συνοδευτικής τεκμηρίωσης προσφέρει η Εταιρεία ή οι πάροχοι άδειας σε αυτήν.

Τα εμπορικά σήματα που εμφανίζονται στην Ιστοσελίδα μας ανήκουν είτε στην ίδια την Εταιρεία είτε σε τρίτα νομικά πρόσωπα, προμηθευτές, εισαγωγείς κτλ. Ο χρήστης/πελάτης δεν διαθέτει καμία άδεια ή συγκατάθεση χρήσης, με κανένα τρόπο, των εμπορικών σημάτων της Εταιρείας ή των σημάτων που ανήκουν στους παραγωγούς/προμηθευτές/κατασκευαστές/αντιπροσώπους των προϊόντων που διαθέτει προς πώληση η Εταιρεία.

 

12.3. Φωτογραφική απεικόνιση των Προϊόντων
Η Εταιρεία μας επιδεικνύει την προσήκουσα επιμέλεια ώστε οι φωτογραφίες των Προϊόντων να απεικονίζουν κατά το μέτρο του δυνατού την πραγματική κατάσταση. Σε κάθε περίπτωση όμως ο χρήστης αποδέχεται ότι οι φωτογραφίες μπορεί να αποκλίνουν από την πραγματική κατάσταση, μορφή, μέγεθος, χρωματισμό και εν γένει εικόνα των πωλούμενων Προϊόντων. Η Εταιρεία δεν φέρει ουδεμία ευθύνη σε περίπτωση απόκλισης της φωτογραφικής απεικόνισης του προϊόντος από την πραγματική του εικόνα.

 

12.4. Άδεια πρόσβασης στην ιστοσελίδα
Με την παρούσα σας παρέχουμε μη αποκλειστική άδεια πρόσβασης και προσωπικής χρήσης της Ιστοσελίδας για τους σκοπούς που ειδικότερα αναλύονται στους παρόντες Όρους και Προϋποθέσεις. Η άδεια αυτή δεν συνεπάγεται σε καμία περίπτωση άδεια λήψης ή τροποποίησης της Ιστοσελίδας ή οποιουδήποτε μέρους της, η οποία είναι επιτρεπτή μόνο με τη ρητή γραπτή άδεια της Εταιρείας. Η άδεια πρόσβασης που σας παρέχεται δεν επιτρέπει οποιαδήποτε μεταπώληση ή εμπορική χρήση της παρούσας Ιστοσελίδας ή του περιεχομένου της, οποιαδήποτε συλλογή και χρήση οποιωνδήποτε καταλόγων, περιγραφών, φωτογραφιών ή τιμών προϊόντων, οποιαδήποτε παράγωγη χρήση της παρούσας Ιστοσελίδας ή του περιεχομένου της, οποιαδήποτε λήψη ή αντιγραφή πληροφοριών λογαριασμών προς όφελος άλλου εμπόρου ή οποιαδήποτε χρήση εργαλείων εξόρυξης δεδομένων, robot ή παρόμοιων εργαλείων συλλογής και εξαγωγής δεδομένων.

 

12.5. Απαγορεύεται η αναπαραγωγή, δημιουργία αντιγράφων, αντιγραφή, πώληση, μεταπώληση, επίσκεψη ή άλλου είδους εκμετάλλευση της παρούσας Ιστοσελίδας ή μέρους αυτής για οποιοδήποτε εμπορικό σκοπό, χωρίς τη ρητή γραπτή άδειά μας. Η Εταιρεία διατηρεί αποκλειστικά δικαιώματα επί του ονόματος τομέα shop.vamvacas.gr. Επιπλέον όλες οι εμπορικές επωνυμίες που εμφανίζονται στην ιστοσελίδα μας υπόκεινται δεόντως σε νομική προστασία.

 

12.6. Aπαγορεύεται να χρησιμοποιείτε πλαίσια ή τεχνικές πλαισίου για να περιβάλλετε οποιοδήποτε εμπορικό σήμα, λογότυπο ή άλλη ιδιοκτησιακή πληροφορία (συμπεριλαμβανομένων εικόνων, κειμένου, διάταξης σελίδας ή μορφής) της Ιστοσελίδας της Εταιρείας και των συνδεδεμένων εταιρειών της χωρίς τη γραπτή μας συναίνεση. Δεν επιτρέπεται να χρησιμοποιείτε οποιεσδήποτε «μετα-ετικέτες» ή οποιοδήποτε άλλο «κρυφό κείμενο» με βάση επωνυμίες ή εμπορικά σήματα της Εταιρείας ή συνδεδεμένων εταιρειών της χωρίς τη ρητή γραπτή μας συγκατάθεση. Σε περίπτωση μη εξουσιοδοτημένης χρήσης, η άδεια που έχει παραχωρήσει η Εταιρεία παύει να ισχύει.

12.7. Αποποίηση ευθύνης σε σχέση με την ιδιοκτησία εμπορικών σημάτων, εικόνων ατόμων και πνευματικών δικαιωμάτων τρίτων μερών
Υπογραμμίζουμε ότι οποιαδήποτε εμπορικά σήματα/επωνυμίες εμφανίζονται στην παρούσα Ιστοσελίδα τελούν υπό την ιδιοκτησία των αντίστοιχων νομίμων κατόχων και δικαιούχων των εμπορικών σημάτων. Οποιαδήποτε αναφορά σε εμπορικό σήμα ή επωνυμία εμφανίζεται στο ηλεκτρονικό μας κατάστημα, χρησιμοποιείται αποκλειστικά και μόνο για να περιγράψει ή να προσδιορίσει τα πωλούμενα προϊόντα και τον προορισμό των προϊόντων. Τέτοιου είδους αναφορά σε καμία περίπτωση δεν μπορεί να εκληφθεί ή να ερμηνευθεί ως βεβαίωση ότι τα συγκεκριμένα προϊόντα υποστηρίζονται από ή συνδέονται με την Εταιρεία με άλλο τρόπο πέραν των ανωτέρω αναφερομένων. Υπογραμμίζεται ότι μεταξύ της Εταιρείας και των κατόχων των σημάτων δεν υπάρχει εμπορική σχέση ή άλλος οικονομικός ή άλλου είδους δεσμός πέρα από την προμήθεια Προϊόντων των δικαιούχων των σημάτων με σκοπό τη μεταπώλησή τους μέσω του Eshop της Εταιρείας. Δεν επιτρέπεται να εξάγετε ή/και να επαναχρησιμοποιείτε μέρη του περιεχομένου της Ιστοσελίδας χωρίς τη γραπτή συγκατάθεση μας. Συγκεκριμένα, δεν επιτρέπεται να χρησιμοποιείτε οποιαδήποτε εργαλεία εξόρυξης δεδομένων, robot ή παρόμοια εργαλεία συλλογής και εξαγωγής δεδομένων για να εξάγετε οποιοδήποτε περιεχόμενο (είτε μία είτε πολλές φορές) ούτε να επαναχρησιμοποιείτε οποιαδήποτε ουσιώδη μέρη της παρούσας Ιστοσελίδας, χωρίς τη ρητή γραπτή συγκατάθεσή μας.

13. ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ

Συμφωνείτε να αποζημιώσετε, υπερασπιστείτε και απαλλάξετε την Εταιρεία και τους διευθυντές, τα στελέχη, τους υπαλλήλους, συμβούλους, αντιπροσώπους και συνεργάτες της από οποιαδήποτε και όλες τις απαιτήσεις τρίτων μερών, ευθύνη, ζημιές ή/και κόστη (συμπεριλαμβανομένων, αλλά χωρίς περιορισμό, αμοιβών νομικών συμβούλων) που προκύπτουν εξαιτίας ή με αφορμή τη χρήση της Ιστοσελίδας από εσάς ή από την παραβίαση εκ μέρους σας των Όρων και Προϋποθέσεων. Σε κάθε περίπτωση, πάντως και εφόσον οποιαδήποτε ζημιά σας οφείλεται σε αποδεδειγμένη αμέλεια της Εταιρείας, η τελευταία φέρει ευθύνη μόνον για την κάλυψη τυχόν θετικής ζημίας του ζημιωθέντος που προέρχεται και σχετίζεται ευθέως με το ζημιογόνο γεγονός και την βαριά αμέλεια ή τον δόλο της. Επίσης ισχύουν όλοι οι περιορισμοί ευθύνης που αναγράφονται στους παρόντες όρους χρήσης τους οποίους αναγνωρίζει και αποδέχεται ο χρήστης της ιστοσελίδας στο σύνολό τους ως έγκυρους και σύμφωνους προς την καλή πίστη και τα συναλλακτικά ήθη.

14. ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΣ ΕΥΘΥΝΗΣ – ΠΑΡΑΙΤΗΣΗ ΑΠΟ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗΣ

14.1. Στο βαθμό που επιτρέπεται, αποκλείουμε δια της παρούσης την ευθύνη για οποιεσδήποτε αξιώσεις, απώλειες, απαιτήσεις ή ζημιές οποιουδήποτε είδους σχετικά με την Ιστοσελίδα ή τα δεδομένα που εμφανίζονται σε αυτή, συμπεριλαμβανομένων, χωρίς περιορισμό, άμεσων, έμμεσων, τυχαίων ή επακόλουθων απωλειών ή ζημιών, είτε αυτές προκύπτουν, ενδεικτικά, από απώλεια κερδών, απώλεια εισοδήματος, απώλεια δεδομένων, απώλεια χρήσης ή άλλο, είτε η Εταιρεία είχε ειδοποιηθεί για την πιθανότητα τέτοιων απωλειών ή όχι.. Παρόλα αυτά, όταν χρησιμοποιείτε τις Υπηρεσίες μας, δεν επηρεάζονται τα νόμιμα δικαιώματά σας όπως περιγράφονται στην παρούσα. Έχετε πάντα υπόψη σας ότι η ιστοσελίδα μας παρέχεται «ως έχει». Κατά συνέπεια, η πρόσβαση σε αυτή γίνεται αποκλειστικά με ευθύνη του επισκέπτη.

 

14.2. Η Εταιρεία δεν ευθύνεται για ελαττώματα που οφείλονται σε λάθος περιγραφή από τους κατασκευαστές και αφορούν τα προϊόντα που βρίσκονται στην ιστοσελίδα μας. Δεν μπορούμε να θεωρηθούμε υπεύθυνοι για ελαττώματα πέραν του ελέγχου μας.

 

15. ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΙ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΒΑΣΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΧΡΗΣΗ ΤΗΣ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑΣ

15.1. Υπογραμμίζεται ότι απαγορεύεται η παρεμπόδιση της λειτουργίας της Ιστοσελίδας και η αντικατάσταση ή τροποποίηση του περιεχομένου τους (εικόνες, φωτογραφίες, τιμές, κείμενα και άλλα). Απαγορεύεται η με οποιονδήποτε τρόπο διάπραξη ή διευκόλυνση αξιοποίνων πράξεων, η μετάδοση ιών, δουρείων ίππων, ιών τύπου worm, λογικών βομβών καθώς και οποιαδήποτε εν γένει ενέργεια μπορεί να οδηγήσει σε μη αποδεκτή ή εκτεταμένη επιβάρυνση της υποδομής ή της λειτουργίας της Ιστοσελίδας. Οι χρήστες/πελάτες πρέπει να τηρούν τις υποχρεώσεις απορρήτου ενώ πρέπει να απέχουν από οποιαδήποτε χρήση της Ιστοσελίδας με τρόπο χυδαίο, προσβλητικό, παράνομο ή άσεμνο.

 

15.2. Επιπρόσθετα, δεν πρέπει να καταστρέφετε δεδομένα, να προκαλείτε δυσαρέσκεια σε άλλους χρήστες, να παραβιάζετε τα ιδιοκτησιακά δικαιώματα τρίτων προσώπων, να αποστέλλετε αυτόκλητο διαφημιστικό ή προωθητικό υλικό, κοινώς γνωστό ως «ανεπιθύμητο» (spam) ή να προσπαθείτε να επηρεάσετε την επίδοση ή λειτουργικότητα οποιωνδήποτε χαρακτηριστικών της Ιστοσελίδας ή χαρακτηριστικών στα οποία αποκτήσατε πρόσβαση μέσω της Ιστοσελίδας. Η παραβίαση αυτής της διάταξης συνιστά ποινικό αδίκημα βάσει της ελληνικής νομοθεσίας. Σας γνωρίζουμε ότι η Εταιρεία θα γνωστοποιήσει οποιαδήποτε τέτοια παραβίαση που τυχόν υποπέσει στην αντίληψή της στις αρμόδιες αρχές. Επιπλέον θα γνωστοποιεί στις Αρχές τυχόν στοιχεία που θα της ζητηθούν σύμφωνα με τις προϋποθέσεις του νόμου.

 

15.3. Η χρήση της Ιστοσελίδας γίνεται από εσάς με πλήρη και αποκλειστική σας ευθύνη. Η σύνδεσή σας με την ιστοσελίδα μας γίνεται υπό τους όρους των άρθρων 4 και 15 με δικά σας μέσα και δια μέσου επιλεγμένων από εσάς εταιρειών και παρόχων.

 

16. ΕΦΑΡΜΟΣΤΕΟ ΔΙΚΑΙΟ ΚΑΙ ΔΩΣΙΔΙΚΙΑ

Οι παρόντες όροι διέπονται από και ερμηνεύονται σύμφωνα με τους νόμους της Ελλάδας. Συμφωνείτε, όπως και εμείς, ότι υπάγεστε στην αποκλειστική δωσιδικία των δικαστηρίων της πόλης της Αθήνας στην Ελλάδα.

 

17. ΟΛΟΚΛΗΡΗ Η ΣΥΜΒΑΣΗ

17.1. Οι ανωτέρω Όροι και Προϋποθέσεις δεσμεύουν συνολικά τα μέρη (την Εταιρεία και τους χρήστες) και αποτελούν συνολικά ολόκληρη τη σύμβαση των μερών και υπερισχύουν οποιωνδήποτε και όλων των προηγούμενων και τρεχουσών συμβάσεων ανάμεσα σε εσάς και την Εταιρεία. Οι πληροφορίες που αναφέρονται στην ιστοσελίδα της Εταιρείας αποτελούν αναπόσπαστο τμήμα της σύμβασης και δεν μεταβάλλονται πλην ρητής συμφωνίας των συμβαλλομένων μερών (π.χ. ρητή συμφωνία μέσω ανταλλαγής μηνυμάτων ηλεκτρονικού ταχυδρομείου μεταξύ της Εταιρείας και του πελάτη για αλλαγή του χρόνου παράδοσης του προϊόντος).

 

17.2. Σε περίπτωση που κάποιος όρος της σύμβασης κριθεί ως καταχρηστικός ή ακυρωθεί τούτο δεν συμπαρασύρει και τους λοιπούς όρους της σύμβασης που εξακολουθούν να ισχύουν και να δεσμεύουν τα μέρη. Σε οποιαδήποτε περίπτωση, εφόσον είναι δυνατό, υπάρχει η δυνατότητα ένας όρος/υπο-όρος ή μέρος ενός όρου/υπο-όρου να ληφθεί υπόψη ξεχωριστά προκειμένου να καταστεί έγκυρο το υπόλοιπο μέρος, ο όρος θα ερμηνεύεται ανάλογα. Διαφορετικά, συμφωνείτε ότι ο όρος πρέπει να διορθωθεί και θα ερμηνεύεται ώστε να προσεγγίζει όσο το δυνατόν περισσότερο το αρχικό νόημα του όρου/υπο-όρου, σύμφωνα με το νόμο.

 

17.3. Τυχόν καθυστέρηση άσκησης από τα μέρη μέρους ή του συνόλου των δικαιωμάτων που απορρέουν από τους παρόντες όρους δεν επιφέρει αποδυνάμωση ή παραίτηση από το εν λόγω δικαίωμα το οποίο δύναται να ασκηθεί οποτεδήποτε σε μεταγενέστερο στάδιο και καθ’ εύλογη κρίση του δικαιούχου.

 

17.4. Σύμφωνα με την Οδηγία 2013/11/ΕΚ, η οποία ενσωματώθηκε στην Ελλάδα με την ΚΥΑ 70330/2015, προβλέπεται πλέον και η δυνατότητα ηλεκτρονικής επίλυσης καταναλωτικών διαφορών με τη διαδικασία Εναλλακτικής Επίλυσης Διαφορών (ΕΕΔ – Alternative Dispute Resolution) στο σύνολο της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Εάν ο πελάτης έχει την ιδιότητα του καταναλωτή (δηλ. φυσικό πρόσωπο που ενεργεί εκτός επαγγελματικής ιδιότητας) και έχει οποιοδήποτε πρόβλημα με αγορά που πραγματοποίησε από την Ιστοσελίδα μας μπορεί να κινήσει την διαδικασία ΕΕΔ δια μέσου της ενιαίας πανενωσιακής πλατφόρμας για την ηλεκτρονική επίλυση διαφορών (πλατφόρμα ΗΕΔ) διαθέσιμη στο
https://webgate.ec.europa.eu/odr/main/index.cfm?event=main.home.chooseLanguage
που δίνει τη δυνατότητα στους καταναλωτές και τους προμηθευτές να υποβάλουν τις τυχόν διαφορές, που προκύπτουν από αγορές μέσω διαδικτύου, σε διαδικασία επίλυσης μέσω διαδικτύου.
Ο πιστοποιημένος για τον σκοπό αυτό Φορέας Εναλλακτικής Επίλυσης Διαφορών (ΕΕΔ) είναι: Ευρωπαϊκό Κέντρο Καταναλωτή Ελλάδας (ECC GREECE) –
Συνήγορος του Καταναλωτή, Λεωφ. Αλεξάνδρας αρ. 144, 11 471, Αθήνα,
+30 2106460284 +30 2106460784 info@eccgreece.gr και url http://www.synigoroskatanaloti.gr/.
Επισημαίνεται ότι απαραίτητη προϋπόθεση για να απευθυνθεί ο καταναλωτής στην διαδικασία Εναλλακτικής Επίλυσης Διαφοράς είναι να έχει προηγουμένως γνωστοποιήσει το πρόβλημά του στην Ιστοσελίδα μας στο email shop@vamvacas.gr προς εξεύρεση λύσης. Η διαδικασία ΕΕΔ είναι με βάση τον νόμο, μη δεσμευτική για τα μέρη που δύνανται να αποχωρήσουν οποτεδήποτε από αυτή. Ο καταναλωτής μπορεί να επικοινωνεί με τον ως άνω φορέα ΕΕΔ προκειμένου να τον καθοδηγήσει καθ’ όλη τη διαδικασία υποβολής και διεκπεραίωσης της καταγγελίας του.
Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την εναλλακτική επίλυση διαφορών μπορείτε να επισκεφθείτε την ιστοσελίδα http://www.efpolis.gr/el/epanorthosi-askisi-dikaiomaton/79-exodikastiki-epilisi.html

 

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

Η επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων γίνεται σύμφωνα με τις διατάξεις του Γενικού Κανονισμού Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων (ΓΚΠΔ 2016/679), τυχόν ειδικότερης εθνικής και ευρωπαϊκής νομοθεσίας για ορισμένους τομείς, της εκάστοτε ισχύουσας ελληνικής νομοθεσίας για την προστασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, καθώς και για την προστασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και της ιδιωτικής ζωής στον τομέα των ηλεκτρονικών επικοινωνιών (Ν. 3471/2006 , ως εκάστοτε ισχύει) και τις αποφάσεις της Αρχής Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα (ΑΠΔΠΧ).

 

ΟΡΙΣΜΟΙ

Η Εταιρεία – Εμείς: η εταιρεία με την επωνυμία «ΒΑΜΒΑΚΑΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ Α. Ε.», στην αποκλειστική κυριότητα της οποίας ανήκει ο παρών ιστότοπος και το σύνολο του περιεχομένου του.

O Χρήστης – Εσείς: κάθε άτομο που αποκτά πρόσβαση στον ιστότοπο της εταιρείας και κυρίως αυτός που εγγράφεται στην ηλεκτρονική πλατφόρμα του παρόντος ιστοτόπου και αποκτά λογαριασμό προς χρήση των προσφερόμενων υπηρεσιών. Ιστότοπος: ο ιστότοπος shop.vamvacas.gr , ο οποίος, όπως και το σύνολο του περιεχομένου του, ανήκει κατά πλήρη και αποκλειστική κυριότητα στην άνω εταιρεία.

ΕΙΣΑΓΩΓΗ

Η Εταιρεία πιστεύει ακλόνητα στην προστασία των προσωπικών δεδομένων που μας κοινοποιείτε και στην προσφορά διαφανών, προσωπικών και αξιόπιστων υπηρεσιών. Επομένως, διαβάστε προσεκτικά την παρούσα Δήλωση Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα, προκειμένου να ενημερωθείτε για τα προσωπικά σας δεδομένα που η Εταιρεία συλλέγει και για τον τρόπο που χρησιμοποιεί και προστατεύει τα προσωπικά σας δεδομένα, καθώς και για τις σχετικές επιλογές και δυνατότητες που έχετε.

Η κοινοποίηση των προσωπικών σας δεδομένων στην Εταιρεία, μάς επιτρέπει να βελτιώνουμε την εμπειρία και την αλληλεπίδραση που προσφέρουμε. Αν «σάς καταλαβαίνουμε», μπορούμε να σχεδιάζουμε πιο αποτελεσματικά τις αλληλεπιδράσεις με εσάς και να σας παράσχουμε σχετικές και χρήσιμες πληροφορίες για τις υπηρεσίες μας. Τα δεδομένα μπορεί να συλλέγονται με διάφορους τρόπους, μεταξύ άλλων, αλλά όχι περιοριστικά, , ηλεκτρονικές εγγραφές, ηλεκτρονικές αγορές, επαφές με το τμήμα εξυπηρέτησης πελατών, cookies, IP addresses, Web Beacons.

ΤΡΟΠΟΙ ΣΥΛΛΟΓΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

Η Εταιρεία δύναται να συλλέξει προσωπικά σας δεδομένα με τους εξής τρόπους (ενδεικτικά):

 • Εγγραφή στον Ιστότοπο
 • Επικοινωνίες με την Εταιρεία και τους εκπροσωπους της
 • Εγγραφή σε ενημερωτικό δελτίο (newsletter) της Εταιρείας
 • Cookies που αποθηκεύονται στον υπολογιστή σας ή στην κινητή σας συσκευή όταν επισκέπτεστε τον Ιστότοπο διαδικτυακές μας τοποθεσίες

ΑΣΦΑΛΕΙΑ

Η Εταιρεία αναγνωρίζει τη σημασία του θέματος της ασφαλείας των Προσωπικών Δεδομένων καθώς και των ηλεκτρονικών συναλλαγών και τις σχετικές της υποχρεώσεις και λαμβάνει όλα τα απαραίτητα μέτρα, με τις πιο σύγχρονες και προηγμένες μεθόδους, ώστε να εξασφαλίζεται η μέγιστη δυνατή ασφάλεια του Χρήστη. Όλες οι πληροφορίες, οι οποίες σχετίζονται με τα προσωπικά δεδομένα του Χρήστη είναι ασφαλείς και απόρρητες. Λαμβάνουμε τα προσωπικά δεδομένα σας εφόσον εσείς επιλέξετε να τα παρέχετε.

Η ασφάλεια επιτυγχάνεται με τις ακόλουθες μεθόδους:

Newsletter : Σε περίπτωση εγγραφής σε newsletter της Εταιρείας είναι απαραίτητη η εισαγωγή του email του Χρήστη στο σχετικό πεδίο. Με την εισαγωγή θα αποστέλλεται email στον χρήστη για την οριστική επιβεβαίωση της εγγραφής του σε αυτό. Εφοσον ο Χρήστης επιβεβαιώσει εγγράφεται αυτόματα.

E-shop : Σε περίπτωση εγγραφής στην ηλεκτρονική εμπορική πλατφόρμα της Εταιρείας (e-shop) Χρησιμοποιούνται δύο πεδία για την αναγνώρισή του Χρήστη: το Αναγνωριστικό Εισόδου (e-mail ή userrname) και ο Προσωπικός Μυστικός Κωδικός Ασφαλείας (password). Κάθε φορά που καταχωρούνται τα πεδία αυτά παρέχουν πρόσβαση με απόλυτη ασφάλεια στο λογαριασμό του. Ο Χρήστης είναι ο μόνος που έχει πρόσβαση στα στοιχεία του μέσω του ανωτέρω μυστικού κωδικού και είναι αποκλειστικά υπεύθυνος για τη διατήρηση της μυστικότητάς του και την απόκρυψη του από τρίτα πρόσωπα. Σε περίπτωση απώλειάς του ή διαρροής του, θα πρέπει να προβεί στην άμεση ειδοποίηση της Εταιρείας, άλλως η Εταιρεία δεν ευθύνεται για τη χρήση του από μη εξουσιοδοτημένο πρόσωπο. Η Εταιρεία συνιστά, για λόγους ασφαλείας, ο Χρήστης να αλλάζει το password του κατά τακτά χρονικά διαστήματα και να αποφεύγει τη χρήση εύκολα ανιχνεύσιμων κωδικών (π.χ. ημερομηνία γέννησης ή τηλέφωνο). Επίσης, προτείνεται να χρησιμοποιείτε εκτός από γράμματα και αριθμούς και σύμβολα (π.χ.$^*#@!_) κατά τη δημιουργία του password.

Εξασφάλιση του Απορρήτου της Μεταφοράς των Προσωπικών σας Δεδομένων
Για την εξασφάλιση του απορρήτου της μεταφοράς των δεδομένων, χρησιμοποιείται το πρωτόκολλο κρυπτογράφησης SSL-128bit.

Ελεγχόμενη Πρόσβαση
Η πρόσβαση στα συστήματα της Εταιρείας (servers) ελέγχεται από τείχος προστασίας (firewall), το οποίο επιτρέπει τη χρήση συγκεκριμένων υπηρεσιών από τους χρήστες απαγορεύοντας, παράλληλα, την πρόσβαση σε συστήματα και βάσεις δεδομένων με απόρρητα στοιχεία και πληροφορίες της Εταιρείας.

Κρυπτογράφηση
Με τη χρήση ειδικού λογισμικού το ηλεκτρονικό σύστημα της Εταιρείας αποκρυπτογραφεί πρώτα τις πληροφορίες που λαμβάνει πριν προβεί σε επεξεργασία τους. Τα συστήματα της Εταιρείας αποστέλλουν πληροφορίες ακολουθώντας την ίδια διαδικασία κρυπτογράφησης. Σε όποιο σημείο του Ιστοτόπου εισάγετε προσωπικά δεδομένα (password, email, διευθύνσεις, τηλέφωνα, αριθμός πιστωτικής κάρτας κλπ.) υπάρχει κρυπτογράφηση SSL 128-bit.

Η κρυπτογράφηση είναι ένας τρόπος κωδικοποίησης της πληροφορίας, ώστε αυτή να φτάσει ασφαλής στον ορισμένο αποδέκτη της, ο οποίος θα μπορέσει να την αποκωδικοποιήσει με τη χρήση του κατάλληλου κλειδιού. Κατά την παραγγελία και εφόσον έχετε συνδεθεί με το Αναγνωριστικό Εισόδου και τον Προσωπικό Μυστικό Κωδικό Ασφαλείας στο λογαριασμό σας, όλη η επικοινωνία ανάμεσα στον υπολογιστή σας και τα συστήματα της Εταιρείας κρυπτογραφείται με χρήση κλειδιού 128bits.

Απόρρητο Συναλλαγών
Η τήρηση του απορρήτου είναι αυτονόητη για εμάς. Οι βασικές αρχές που διέπουν τις κλασσικές συναλλαγές ισχύουν και στην περίπτωση των ηλεκτρονικών συναλλαγών με την Εταιρεία. Όλες οι πληροφορίες που διαβιβάζονται από τον Χρήστη είναι εμπιστευτικές και η Εταιρεία έχει λάβει όλα τα απαραίτητα μέτρα ώστε να παραμένουν ασφαλείς και να χρησιμοποιούνται μόνο στο αναγκαίο μέτρο για την εξυπηρέτηση της σύμβασης και την παροχή των υπηρεσιών.

Ο Χρήστης για την εξασφάλιση της ασφάλειας των δεδομένων του, θα πρέπει ο ίδιος να μην προβαίνει σε οποιαδήποτε αποκάλυψή αυτών, αλλά ούτε και των στοιχείων πρόσβασης σε αυτά, σε τρίτα πρόσωπα.

ΣΚΟΠΟΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

Τα προσωπικά σας δεδομένα δεν χρησιμοποιούνται για άλλους σκοπούς πέραν των στην παρούσα αναφερόμενων και παρασχεθέντων εκ μέρους σας, εκτός αν λάβουμε την άδειά σας, ή εκτός αν κάτι τέτοιο απαιτείται ή επιτρέπεται από το νόμο. Η Εταιρεία συλλέγει μόνον προσωπικά δεδομένα που είναι απαραίτητα προκειμένου να ικανοποιηθούν τα αιτήματά σας και να σας παρασχεθούν οι υπηρεσίες που επιλέγετε υπό τις βέλτιστες συνθήκες και με τον αποτελεσματικότερο τρόπο. Όπου αναζητούνται πρόσθετες, προαιρετικές πληροφορίες, θα ενημερωθείτε σχετικά κατά τη στιγμή της συλλογής των δεδομένων. Η πραγματοποίηση της παροχής των υπηρεσιών της Εταιρείας μέσω του παρόντος Ιστοτόπου, προϋποθέτει την επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα του Χρήστη από την Εταιρεία στο πλαίσιο εκτέλεσης της μεταξύ αυτής και του Χρήστη σύμβασης ή προσυμβατικών ενεργειών.

Δημιουργία Λογαριασμού
Όταν ο Χρήστης δημιουργεί ένα λογαριασμό η Εταιρεία συλλέγει το περιεχόμενο και τις λοιπές πληροφορίες που αυτός παρέχει.

Συγκεκριμένα συλλέγουμε πληροφορίες, όπως ενδεικτικά:

 • Το όνομά σας
 • Τη διεύθυνση email σας
 • Την ταχυδρομική σας διεύθυνση
 • Τον αριθμό τηλεφώνου σας
 • Πληροφορίες για τις υπηρεσίες που επιλέγετε
 • Την επαγγελματική σας θέση
 • Τα στοιχεία της Εταιρείας ή Επιχείρησης που εκπροσωπείτε (Επωνυμία, Δ/νση, τηλ.,email, site, αφμ, δου, αντικείμενο εργασιών )

Ο σκοπός της συγκέντρωσης των δεδομένων αυτών είναι η δημιουργία λογαριασμού εκ μέρους του Χρήστη και η πραγματοποίηση της σύμβασης, ήτοι η επικοινωνία της Εταιρείας με το συγκεκριμενοποιημένο πλέον Χρήστη στον οποίο ανήκουν τα δεδομένα αυτά, προς επιλογή των κατάλληλων για αυτόν εμπορευμάτων και υπηρεσιών που παρέχει η Εταιρεία και παροχή ενημέρωσης εν γένει, ολοκλήρωση συναλλαγών, η οποία ειδάλλως δε θα ήταν εφικτή.

 

Αγορές- Παροχή υπηρεσιών
Η Εταιρεία συλλέγει πληροφορίες σχετικά με τις αγορές , παροχή υπηρεσιών ή εν γένει τις συναλλαγές που πραγματοποιείτε. Στις πληροφορίες αυτές περιλαμβάνονται στοιχεία σχετικά με την πληρωμή, π.χ. ο αριθμός του λογαριασμού, ο αριθμός της πιστωτικής ή χρεωστικής κάρτας και άλλες πληροφορίες για την κάρτα του Χρήστη, καθώς και άλλες πληροφορίες σχετικές με το λογαριασμό, τον έλεγχο ταυτότητας, τη χρέωση και τα στοιχεία επικοινωνίας. Τα δεδομένα αυτά χρησιμοποιούνται όπως τα αντίστοιχα στις συνήθεις συναλλαγές, ήτοι για την ασφαλή ολοκλήρωσή τους και τη δυνατότητα ενημέρωσης του Χρήστη, στο πλαίσιο εκτέλεσης της σύμβασης.

 

Βελτίωση Υπηρεσιών και Μετρήσεις
Επιπλέον, η Εταιρεία συλλέγει πληροφορίες όταν μας επισκέπτεσθε διαδικτυακά, καθώς και μέσω των ηλεκτρονικών μηνυμάτων που τυχόν ανταλλάσσουμε, σχετικά με το πώς ο Χρήστης χρησιμοποιεί τις υπηρεσίες, όπως για παράδειγμα τον τύπο του περιεχομένου που προβάλλεται ή τη συχνότητα και τη διάρκεια των δραστηριοτήτων του. Ακόμα, η Εταιρεία συλλέγει πληροφορίες από ή σχετικά με τις συσκευές μέσω των οποίων ο Χρήστης αποκτά πρόσβαση στις υπηρεσίες, ανάλογα με τα δικαιώματα που έχει εκχωρήσει. Η Εταιρεία μπορεί να συσχετίσει τις πληροφορίες που συλλέγει από τις διάφορες συσκευές του Χρήστη, καθώς αυτό συμβάλλει στη συνέπεια των παρεχόμενων Υπηρεσιών. Η συλλογή αυτών των δεδομένων μας επιτρέπει να εξατομικεύουμε την διαδικτυακή σας εμπειρία, να βελτιώνουμε την απόδοση, τη χρηστικότητα και αποτελεσματικότητα του Ιστοτόπου και του e-shop και να αποτιμάμε την αποτελεσματικότητα των δραστηριοτήτων προώθησης (marketing) των υπηρεσιών μας.

Ειδικότερα, συλλέγονται, μεσω του λογισμικού της Google Analytics, πληροφορίες σύνδεσης, όπως:

· η επωνυμία του παρόχου κινητής τηλεφωνίας ή του παρόχου υπηρεσιών διαδικτύου (ISP),

· η γλώσσα και η ζώνη ώρας του προγράμματος περιήγησης,

· η γεωγραφική θέση της συσκευής πρόσβασης, αλλά και ο τύπος του (Google Chrome, Safari κλπ.)

· η διεύθυνση ΙΡ της ηλεκτρονικής συσκευής μέσω της οποίας αποκτάτε πρόσβαση στον Ιστότοπο.

 

IP διεύθυνση

Η IP διεύθυνση είναι ένας αριθμός που αποδίδεται στην ηλεκτρονική σας συσκευή κάθε φορά που αποκτάτε πρόσβαση στο διαδίκτυο και για λόγους ασφάλειας της πληροφορίας και διάγνωσης των συστημάτων, τα δεδομένα αυτά συλλέγονται όταν επισκέπτεστε τον Iστότοπο ή το e-shop . Χρησιμοποιούνται, επίσης, προκειμένου να αναλυθούν οι τάσεις και η απόδοση του Ιστότοπου / e shop και εξαγωγή στατιστικών επισκεψιμότητας.

 

Cookies

Η εταιρεία χρησιμοποιεί cookies. Τα cookies είναι μικρά σε μέγεθος αναγνωριστικά του χρήστη αρχεία text files(txt), τα οποία αποθηκεύονται στο σκληρό δίσκο του ηλεκτρονικού υπολογιστή του Χρήστη κατά την επίσκεψή του στον ιστότοπο με σκοπό τη διευκόλυνση της πρόσβασής του, την απρόσκοπτη λειτουργία των υπηρεσιών της ιστοσελίδας και τη συλλογή δεδομένων για τη βελτίωση του περιεχομένου του Ιστοτόπου και της συνολικής εμπειρίας περιήγησης του Χρήστη. Τα cookies δεν προκαλούν βλάβες στους ηλεκτρονικούς υπολογιστές του Χρηστών και στα αρχεία που φυλάσσονται σε αυτούς, στα οποία έχουν πρόσβαση. Μπορεί να περιλαμβάνουν τον τύπο του προγράμματος περιήγησης (browser) που χρησιμοποιεί ο χρήστης, το είδος του υπολογιστή, το λειτουργικό του σύστημα, τους παρόχους διαδικτυακών υπηρεσιών και λοιπές πληροφορίες τέτοιου είδους. Τα cookies δε δύνανται αυτοτελώς να ταυτοποιήσουν το Χρήστη.

Κατά την επίσκεψη στον Ιστότοπο θα εμφανιστεί ένα προειδοποιητικό πλαίσιο (banner) το οποίο θα απαιτεί τη συγκατάθεσή σας για τη συλλογή cookies. Αν δεν παράσχετε τη συγκατάθεσή σας, ο υπολογιστής σας ή η ηλεκτρονική συσκευή σας δε θα παρακολουθούνται για δραστηριότητες σχετικές με την προώθηση υπηρεσιών, εντούτοις, έτερο είδος cookies, τα οποία αναφέρονται ως user-input cookies, δεν αποκλείονται, διότι ενδέχεται να απαιτούνται προκειμένου να διασφαλιστεί η απαραίτητη λειτουργικότητα. Η επιλογή σας θα αποθηκευτεί σε cookie και θα ισχύει για μια περίοδο 30 ημερών. Εάν επιθυμείτε να ανακαλέσετε την επιλογή σας, μπορείτε να το κάνετε διαγράφοντας τα cookies του προγράμματος περιήγησής σας.

Αν και τα περισσότερα προγράμματα περιήγησης δέχονται αυτόματα τα cookies, μπορείτε να επιλέξετε να μην τα αποδεχθείτε μέσω των ρυθμίσεων του προγράμματος περιήγησής σας (browser) (επιλογή που βρίσκεται συχνά στο μενού Εργαλείων ή Προτιμήσεων του προγράμματος περιήγησής σας). Μπορείτε επίσης να διαγράψετε τα cookies από τη συσκευή σας οποτεδήποτε. Ωστόσο, πρέπει να γνωρίζετε ότι αν δεν αποδεχθείτε τα cookies, ενδέχεται να μην είστε σε θέση να γνωρίσετε πλήρως κάποια από τα χαρακτηριστικά του Ιστοτόπου και αυτός να μη λειτουργεί ομαλά κατά την επίσκεψή σας.

Λεπτομερέστερες πληροφορίες αναφορικά με τη διαχείριση των cookies μπορείτε να βρείτε στο διαδίκτυο και για παράδειγμα στην ιστοσελίδα www.allaboutcookies.org.

Η Εταιρεία χρησιμοποιεί τις ως άνω πληροφορίες προκειμένου να αξιολογεί και να βελτιώνει τις υπηρεσίες της, να αναπτύσσει νέες λειτουργίες και να διεξάγει ελέγχους για αντιμετώπιση τυχόν προβλημάτων και να βελτιώνει τα συστήματα διαφημίσεων και μετρήσεων που διαθέτει. Επίσης, χρησιμοποιεί τις πληροφορίες που έχει στη διάθεσή της προκειμένου να επαληθεύει λογαριασμούς και δραστηριότητες και να προωθεί την ασφάλεια, είτε στο πλαίσιο των παρεχόμενων υπηρεσιών είτε εκτός, διερευνώντας για παράδειγμα ύποπτες δραστηριότητες ή παραβιάσεις των όρων ή των πολιτικών της.

Η Εταιρεία χρησιμοποιεί το Google Analytics. Περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τον τρόπο χρήσης του Google Analytics από την Εταιρεία μπορείτε να βρείτε εδώ: http://www.google.com/analytics/learn/privacy.html

 

Web Beacons

Η Εταιρεία χρησιμοποιεί αρχεία web beacon. Το web beacon είναι ένα μικρό αρχείο, που μπορεί να χρησιμοποιηθεί για τη συλλογή δεδομένων από την ηλεκτρονική σας συσκευή, όπως οι διευθύνσεις IP, ο χρόνος προβολής εκάστοτε ιστοσελίδας, το είδος του προγράμματος περιήγησης (browser) που χρησιμοποιήθηκε για την πρόσβαση, αλλά και την ύπαρξη cookies προερχόμενων από τον ίδιο υπολογιστή εξυπηρέτησης δικτύου (server). Η Εταιρεία χρησιμοποιεί τα εν λόγω αρχεία για την εκτίμηση της αποτελεσματικότητας των ιστοτόπων τρίτων που παραπέμπουν στον Ιστότοπο ή για διαχείριση των cookies και στατιστικούς σκοπούς επισκεψιμότητας. Με την απόρριψη των σχετικών cookies, απενεργοποιούνται τα web beacons αναφορικά με τις πληροφορίες που θα καταγράφονταν, αλλά θα υπάρχει η δυνατότητα εντοπισμού από την IP σας.

Η Εταιρεία δίνει τη δυνατότητα κοινοποιήσεων των επιμέρους ιστοσελίδων της μέσω εφαρμογών κοινωνικής δικτύωσης. Αυτές οι εφαρμογές κοινωνικής δικτύωσης μπορούν να συλλέγουν και να χρησιμοποιούν πληροφορίες σχετικά με τη χρήση εκ μέρους σας των ιστοσελίδων της Εταιρείας. Δεν έχουμε τον έλεγχο ή την ευθύνη για τη χρήση των πληροφοριών σας από αυτές.

Τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα του Χρήστη που έχει συλλέξει η Εταιρεία, διατηρούνται για όσο χρόνο είναι απαραίτητο για την ομαλή παροχή των υπηρεσιών και σε κάθε περίπτωση για χρονικό διάστημα 2 ετών από την ημερομηνία λήξης της ισχύος της σχετικής σύμβασης, αφού διαπιστωθεί η απουσία χρήσης του λογαριασμού του Χρήστη.

ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΠΟ ΤΡΙΤΟΥΣ

Ενδέχεται να κοινοποιούμε τα προσωπικά σας δεδομένα σε παρόχους υπηρεσιών, εταιρικούς συνεργάτες και τρίτα μέρη, σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία. Για παράδειγμα, η Εταιρεία ενδέχεται να αναθέσει την επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων κατά τα στην παρούσα οριζόμενα σε εξειδικευμένη προς τούτο εταιρεία.

Η Εταιρεία θα γνωστοποιεί προσωπικά δεδομένα μόνο σε συμμόρφωση με την παρούσα Δήλωση και/ή όταν απαιτείται από την ισχύουσα νομοθεσία. Οι συμφωνίες με αυτούς τους εταιρικούς συνεργάτες θα περιορίζουν τους σκοπούς για τους οποίους μπορούν να γνωστοποιηθούν και να επεξεργαστούν τα προσωπικά σας δεδομένα σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παρούσα και θα απαιτούν την επαρκή προστασία των προσωπικών σας δεδομένων.

Η Εταιρεία ενδέχεται να αποθηκεύει τα προσωπικά σας δεδομένα σε cloud. Αυτό σημαίνει ότι η επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων μπορεί να γίνεται από μια υπηρεσία παροχής υπηρεσιών cloud για λογαριασμό της Εταιρείας και τα προσωπικά σας δεδομένα μπορεί να αποθηκεύονται σε διαφορετικές τοποθεσίες ανά τον κόσμο. Η Εταιρεία χρησιμοποιεί οργανωτικά και συμβατικά μέτρα για την προστασία των προσωπικών δεδομένων και για την επιβολή παρόμοιων, αλλά σε καμία περίπτωση λιγότερο περιοριστικών, απαιτήσεων στους παρόχους μας υπηρεσιών cloud, συμπεριλαμβάνοντας απαιτήσεις σχετικά με την αποκλειστική επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων για τους στην παρούσα αναφερθέντες σκοπούς.

Κατά την περιήγησή σας στον Ιστότοπο της Εταιρείας, ενδέχεται να συναντήσετε συνδέσμους προς άλλες διαδικτυακές τοποθεσίες, για πρακτικούς και ενημερωτικούς λόγους. Οι εν λόγω διαδικτυακές τοποθεσίες ενδέχεται να λειτουργούν ανεξάρτητα από την Εταιρεία και να διαθέτουν τις δικές τους σημειώσεις, δηλώσεις και πολιτικές ιδιωτικού απορρήτου. Σας συνιστούμε να τις διαβάσετε για να κατανοήσετε τον τρόπο επεξεργασίας των προσωπικών σας δεδομένων σε σχέση με τις συγκεκριμένες τοποθεσίες, καθώς δεν φέρουμε ευθύνη για το περιεχόμενο τοποθεσιών που ανήκουν σε άλλη εταιρεία ή που η διαχείρισή τους γίνεται από άλλη εταιρεία, ούτε για τη χρήση ή τις πρακτικές ιδιωτικού απορρήτου αυτών των τοποθεσιών.

ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΧΡΗΣΤΗ

Με την αποστολή email στην ηλεκτρονική διεύθυνση shop@vamvacas.gr o Xρήστης :

-Έχει τη δυνατότητα πρόσβασης στα προσωπικά δεδομένα του που έχουν συλλεχθεί και υφίστανται επεξεργασία από την Εταιρεία, καθώς και δικαίωμα ενημέρωσης κατόπιν σχετικού αιτήματός του.

-Μπορεί να περιορίζει, να αλλάζει, να διορθώνει, να συμπληρώνει και να διαγράφει τα προσωπικά δεδομένα του που υφίστανται επεξεργασία από την Εταιρεία.

-Έχει τη δυνατότητα ανάκλησης της παρούσας συγκατάθεσης προς επεξεργασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα. με την αποστολή email στην άνω διεύθυνση.

Κατόπιν μελέτης του σχετικού αιτήματος, η Εταιρεία θα προβαίνει εντός χρονικού διαστήματος ενός μήνα στην ικανοποίησή του υπό την προϋπόθεση ότι είναι νόμιμο και ευσταθεί.

-Μπορεί να επικοινωνεί με την Εταιρεία για οποιαδήποτε απορία ή για τη χορήγηση πληροφόρησης σχετικής με την επεξεργασία και την προστασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα

– Εχει πρόσβαση στον Υπεύθυνο Επεξεργασίας και στον Εκτελούντα την Επεξεργασία επί των άνω θεμάτων που τον αφορούν

Ο Χρήστης διατηρεί το δικαίωμα καταγγελίας στην Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα (Κηφισίας 1-3, Τ.Κ. 115 23, Αθήνα, +30 210 6475600, contact@dpa.gr )

Κατόπιν σύμφωνης γνώμης του Χρήστη, η οποία θα παρέχεται

1. Για την εγγραφή στο newsletter της εταιρείας με την εγγραφή του email του στον σχετικό σύνδεσμο,

2. Για την χρήση του e-shop με την επικύρωση της ένδειξης

«ΕΛΑΒΑ ΓΝΩΣΗ ΤΩΝ ΟΡΩΝ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΚΑΙ ΣΥΜΦΩΝΩ» κατά τη δημιουργία λογαριασμού, (και στην περίπτωση των ανήλικων Χρηστών κατόπιν και της σύμφωνης γνώμης του ενηλίκου γονέα ή κηδεμόνα τους, η οποία θα παρέχεται επίσης με την επικύρωση της ένδειξης «ΕΛΑΒΑ ΓΝΩΣΗ ΤΩΝ ΟΡΩΝ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΚΑΙ ΣΥΜΦΩΝΩ» κατά τη δημιουργία προσωπικού λογαριασμού εκ μέρους του), θα πραγματοποιείται, στο πλαίσιο της εκτέλεσης της σύμβασης πώλησης ή παροχής υπηρεσιών , επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα για την εξυπηρέτηση του συμβατικού σκοπού και προς βελτίωση της παροχής των υπηρεσιών σε συμμόρφωση με τους ν. 2472/1997, 3471/2006, 3917/2011, τον κανονισμό ΕΕ 2016/679 και την εν γένει σχετική εγχώρια και ευρωπαϊκή νομοθεσία, τον Κανονισμού Λειτουργίας της Αρχής Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα καθώς και τις αποφάσεις της Αρχής, ως με την παρούσα Δήλωση ορίζεται.

3. Για την απλή περιήγηση στον Ιστότοπο, δεδομένου ότι κατ αυτήν λειτουργούν τα user input cookies και τα web beacons συνιστούμε την ανάγνωση και αποδοχή του παρόντος σύμφωνα με το (2).

4. Σε περίπτωση που δεν λειτουργούν οι άνω ενδείξεις παρακαλούμε στείλτε e-mail αποδοχής στο shop@vamvacas.gr