Περιβαλλοντική πολιτική

ΒΑΜΒΑΚΑΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ Α.Ε. – ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ

 

Η εταιρεία Βαμβακάς Α.Ε. αναδεικνύεται πρωτοπόρος και στον τομέα της ανακύκλωσης, αποδεικνύοντας έμπρακτα την περιβαλλοντική της συνείδηση, στηρίζοντας εδώ και 14 χρόνια κάθε είδους δράση που έχει να κάνει με το περιβάλλον.

Παραμένοντας πιστοί στις ιδέες και πεποιθήσεις μας θα συνεχίσουμε και στο μέλλον να στηρίζουμε ανάλογες δράσεις και να παρέχουμε συνεχή ενημέρωση και ευαισθητοποίηση του προσωπικού μας σε περιβαλλοντικά θέματα.

Η Βαμβακάς Α.Ε. εφαρμόζει από το 2005 περιβαλλοντική πολιτική, συμμετέχοντας ενεργά στην ανακύκλωση ηλεκτρικών συσκευών και στην ανακύκλωση συσκευασιών (χαρτί, γυαλί, πλαστικό) μέσω της Ελληνικής Εταιρείας Αξιοποίησης Ανακύκλωσης και της εταιρείας Ανακύκλωσης Συσκευών Α.Ε.